Dutch Coastline Challenge

Vraagstukken
Dutch Coastline Challenge

We staan met elkaar iedere dag voor een belangrijke opgave om de Nederlandse kust veilig te houden. We doen dit als Nederland goed en we staan er goed voor. Daar kunnen we met z’n allen echt trots op zijn. Wij geloven dat deze opgave in de toekomst, door verschillende ontwikkelingen, echter omvangrijker en complexer gaat worden.

Op woensdag 27 maart 2019 vond er een brede kernteam bijeenkomst plaats waarbij een update van de vijf sporen en het elkaar ontmoeten centraal stond. 

 


Deel deze pagina

Aanleiding

Wij geloven dat deze opgave om de Nederlandse kust veilig te houden in de toekomst omvangrijker en complexer gaat worden. Een aantal ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol:

 • Klimaatontwikkeling met als resultaat zeespiegelstijging. En of het nu een stijging van 1 meter of 6 meter wordt, deze ontwikkeling dwingt ons om goed na te denken of we onze werkwijze moeten aanpassen om Nederland ook in de toekomst veilig te houden.
 • Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot andere eisen aan de wijze waarop we ons werk uitvoeren, waarbij duurzaamheid een belangrijk thema is; hoe zorgen wij ervoor dat we Nederland ook voor onze kinderen en kleinkinderen niet alleen veilig maar ook leefbaar houden?
 • Technologische ontwikkelingen & nieuwe kennis bieden kansen om adequaat op bovenstaande ontwikkelingen in te spelen. Stimuleren en benutten we deze kennis wel voldoende?

Het verhaal

Nederland. Land van dijken, duinen en Deltawerken. Van leven onder de zeespiegel, zonder angst of overlast. Al eeuwen beschermen we ons land succesvol tegen de kracht van het water en de grillen van de natuur. Elk dreigend gevaar weten we in te dammen, letterlijk. En als het nodig is, maken we vanuit het water nieuw land, nieuwe polders, nieuwe akkers, nieuwe steden. Het maakt ons een autoriteit en een attractie, maar we realiseren ons nauwelijks nog hoe bijzonder dat allemaal is. Dit unieke lage land maken we samen: slimme ingenieurs, daadkrachtige waterbouwers, visionaire bestuurders en zeventien miljoen andere nuchtere Nederlanders. We leven met het water. En het water leeft met ons. Elke dag. Lees verder.

De 5 sporen

Oogst

Nieuwe initiatieven voor de Dutch Coastline ontwikkeld tijdens
het co-creatietraject van april 2017 - mei 2018

Het energieperspectief

Het energieperspectief is gepitcht door Manon Jütte van Alliander. 
Hieronder vind je de bestanden die tijdens de plenaire bijeenkomst getoond zijn. De verslagen van de tussenbijeenkomsten vind je via onderstaande button. 

Verslagen van tussenbijeenkomsten rondom het energieperspectief 

Innovative measurement & Monitoring

Innovative measurement & Monitoring werd gepitcht door Peter Herman van Deltares.

North European Delta Corridor

North European Delta Corridor werd gepitcht door Frank de Graaf van Royal Haskoning.

Innovatiecompetitie zandsuppleties

Innovatiecompetitie zandsuppleties werd gepitcht door Waldo Broeksma van het Ministerie I&M.

Optische monitoring dijken

Optische monitoring van dijken werd gepitcht door Jeroen van Ravenzwaaij van BREM.

Sectorbrede alliantie

Sectorbrede alliantie is een initiatief van Jaap van Thiel de Vries van Boskalis & Arjan Keuzenkamp van Van Oord.

Nature does it

Nature does it werd gepitcht door Malenthe Teunis van Bureau Waardenburg.

Ideeën uit het verleden + Een nieuw ecosysteem

Ideeën uit het verleden + Een nieuw ecosysteem werden gepitcht door Kees Dorst van Infram.

Zandwindmolen

Langetermijn risicobenadering

Langetermijn risicobenadering werd gepitcht door Vincent Vuik van HKV Lijn in Water.

Datamanagement

Datamanagement werd gepitcht door Carola van Gelder-Maas van RWS.

Naast motor heeft kust ook chassis, stuur en wielen nodig

Naast motor heeft kust ook chassis, stuur en wielen nodig werd gepitcht door Maarten Jansen van Witteveen + Bos.

Innovation Expo, 4 oktober 2018
Bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden ontmoetten elkaar op 4 oktober 2018 in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam. Op de Innovation Expo waren de mooiste innovaties met alle zintuigen te ervaren, waaronder die van de Dutch Coastline Challenge. Meer informatie.

Bekijk de video 'De reis van de Dutch Coastline Challenge' - Innovation Expo 2018:
over de Dutch Coastline Challenge als beweging, het innovatie partnerschap en de innovaties: Zandwindmolen (Jan Kollen), Dutch Coastline Development Game (Wim Ridderinkhof) en De Haakse Zeedijk (Rob van de Haak).Vierde sessie, 16 mei 2018
Op 16 mei was de vierde bijeenkomst. Een markant moment: deze middag is de afronding van de eerste fase van de Dutch Coastline Challenge en kijken we naar de toekomst. Bekijk de videocompilatie en lees het uitgebreide verslag van deze middag.  

Derde sessie, 16 november 2017
Op 16 november was de derde bijeenkomst van de Dutch Coastline Challenge. Deelnemers en experts maakten samen een verrijkingsslag voor de initiatieven. Lees het verslag van deze sessieIn het verslag vind je de links naar de presentaties die zijn gegeven. 

Uitwisselsessie initiatiefnemers, 20 september 2017
Op 20 september was er een uitwisselsessie voor de initiatiefnemers. Tijdens deze bijeenkomst hebben de initiatiefnemers elkaar een update gegeven en elkaar geïnspireerd en voorzien van suggesties op basis van eigen ervaringen. Ook is de opzet voor de derde plenaire bijeenkomst verkend. Lees het verslag van deze sessie. 

Tweede sessie, 22 juni 2017
Op 22 juni was de tweede bijeenkomst van de Dutch Coastline Challenge. Onderstaande video geeft een impressie van deze dag.


Op basis van de gesprekken uit de eerste bijeenkomst en de aantekeningen die ieder heeft gemaakt op de tafelkleden is een filmpje gemaakt met daarin ons gezamenlijk verhaal.

Eerste bijeenkomst 'Kennismaking', 20 april 2017

Op 20 april was de startbijeenkomst van de Dutch Coastline Challenge. Onderstaande video geeft een impressie van deze dag.

Meedoen

Wil je aansluiten bij één van de initiatieven? Dat kan. In onderstaand overzicht staan de contactgegevens van de verschillende initiatiefnemers.

Partners

 • Aiber
  Aiber bedient als gespecialiseerde PPS-speler een nichemarkt.
 • Alliander
  Zonder energie staat alles stil.
 • AT Osborne
  Wij van AT Osborne maken de wereld om ons heen graag een beetje mooier en beter.
 • Brink Groep
  Sinds 1972 staat Brink Groep voor grip op kwaliteit, proces en eindresultaat in bouw, huisvesting en vastgoed.
 • DIMCO
  DEME Infra Marine Contractors
 • BAM
  Koninklijke BAM Groep is een succesvolle Europese bouwgroep.
 • Rijkswaterstaat
  Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
 • Sweco Nederland B.V.
  Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en de steden van de toekomst.
 • Tauw
  Tauw wil bijdragen aan een duurzame omgeving.