Rijkswaterstaat

Partners
Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Aan een veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de bescherming van ons land tegen overstromingen. 


Deel deze pagina

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en heeft als taak het nationale rijkswegennetwerk (3260 km), het rijkswaterwegennetwerk (1686 km) en het landelijke watersysteem (65.250 km2) te beheren.

Met De Bouwcampus te realiseren ambities

Rijkswaterstaat wil samen met De Bouwcampus:

 • bouwfouten terugdringen tot 0%
 • harde afspraken maken over samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
 • komen tot een samenhangend en samenwerkende kennisinfrastructuur in de bouw.

Onze missie luidt voluit:

'Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving.

Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samen werken aan een veiligleefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.'

 • Project DOEN

  Project DOEN

  Stel je eens voor: Rijkswaterstaat en de markt werken samen aan de aanpak van de Nijkerkerbrug, zónder contract.
  Vervangingsopgave Grip op de Maas

  Grip op de Maas

  Vervangingsopgave Grip op de Maas
  MultiWaterWerk (MWW)

  MultiWaterWerk (MWW)

  Op weg naar de slimste sluis van de wereld.
  ConsulTable

  ConsulTable

  Waar publiek en privaat elkaar ontmoeten.
  Stroomversnelling Bruggen

  Stroomversnelling Bruggen

  De komende jaren is er een enorme vervangings- en renovatieopgave.
  Dutch Coastline Challenge

  Dutch Coastline Challenge

  Samen werken aan een veilige Nederlandse kust.
  Doe mee Platform CB'23

  Platform CB'23

  Platform CB’23 streeft ernaar om vóór 2023 nationale, bouwsector-brede afspraken op te stellen over circulair bouwen.

Partners