Hoogheemraadschap van Delfland

Partners
Hoogheemraadschap van Delfland

Droge voeten en schoon water zijn niet vanzelfsprekend in dit gebied dat voor een groot deel onder zeewaterniveau ligt. Als waterschap zorgt Delfland ervoor dat we in deze ‘kuil’ kunnen blijven wonen en werken. En dat ons afvalwater gezuiverd wordt. Steeds vaker werken we hierbij samen met betrokken organisaties en vrijwilligers.  

 


Deel deze pagina

Met de kustlijn, de glastuinbouw en de dichtbebouwde Randstad is het Hoogheemraadschap van Delfland het meest complexe waterschap van Nederland. Het is een uitdaging om te zorgen voor voldoende ruimte voor water, voor stevige dijken en voor het verantwoord zuiveren van ons afvalwater. Omdat de ruimte in dit populaire gebied schaars is, zoeken we steeds vaker samen met andere partijen naar nieuwe technieken en slimme oplossingen om het water goed te kunnen beheren. 


Ambitie als partner van De Bouwcampus

Als partner van de Bouwcampus hopen we nog vaker in contact te komen met andere organisaties en/of met studenten om kennis en kunde uit te kunnen wisselen. 

Contact

Hoofdkantoor
Phoenixstraat 32
2611 AL Delft
Postbus 3061
2601 DB Delft
T: 015 - 260 81 08
E: loket@hhdelfland.nl

Contactpersoon: Walter van Harmelen, Teamleider Regulering en Planadvisering,
T:  015 – 270 1849, E: wvanharmelen@hhdelfland.nl  

Specificaties

  • Werkvelden: Zuiveren van afvalwater, monitoren waterkwaliteit, versterken van dijken 
  • Thema's: Schoon water, droge voeten, sterke dijken 
  • Website
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

Partners