Gemeente Zoetermeer

Partners
Gemeente Zoetermeer

Het verhaal van het huidige Zoetermeer begint in 1962. En het verhaal van Zoetermeer in 2030 bestaat ook al, zij het in concept op papier. Tussen die twee tijdstippen ligt driekwart eeuw gestage groei en onstuimige ontwikkeling. In de Stadsvisie 2030 heeft Zoetermeer de opgaven voor haar toekomst in onderlinge samenhang beschreven. Een visie die voortborduurt op het succesverhaal van het boterdorp dat uitgroeide tot ‘new town’, naar inwonertal de derde stad van Zuid-Holland en de negentiende van Nederland.


Deel deze pagina

Er zijn nu bijna 125.000 mensen die dit verhaal willen mee vertellen. Het verhaal van het dorp dat pionier werd van de mooiste groeistad van de Randstad. Eerst als de goed bereikbare ‘overloopstad’ voor de snelgroeiende bevolking in de Haagse agglomeratie. En nu als de centrale netwerkstad in een steeds drukkere regio, die met zijn eigen kwaliteiten en cultuur de veerkracht van de Zuidvleugel versterkt. De inwoners van Zoetermeer genieten van de diversiteit die de vijftien wijken bieden. Het is het verhaal van een gemeenschap die de stad opnieuw uitvond.

De kracht van Zoetermeer

De essentie van die nieuwe stad ligt in haar groeikracht. Pioniersgeest, gastvrijheid en de fysieke ligging zijn kenmerken van die groeikracht. Wat Zoetermeer tot nu toe heeft bereikt is op zich al een prestatie. Een prestatie die komt van bewoners, bedrijven, instellingen en stadsbestuur samen. De toekomst die Zoetermeer uitdaagt tot steeds weer vernieuwing, verbetering, verjonging en versterking.

Om de innovatieve stad te waarborgen werkt Zoetermeer aan de negen opgaven voor de toekomst:

  • Jongeren meer perspectief bieden
  • Elke buurt toekomst bieden
  • Woonmilieus waar vraag naar is
  • Balans brengen tussen economische structuur en arbeidsaanbod
  • Bereikbaarheid: accent op openbaar vervoer
  • Sfeervolle en bereikbare binnenstad
  • Groen is de kleur van de omgeving
  • Bleizo | A12 als verbindend element
  • Duurzaamheid centraal

Duurzaam Zoetermeer

Zoetermeer wil een van de voorbeeldsteden in Nederland zijn als het gaat om een duurzame stad, met een realistische aanpak. Onder andere door het toevoegen van duurzame kwaliteit aan de eigen gemeente. Dit kan door de komende jaren te besparen op energieverbruik, CO2-neutrale bouw te stimuleren, een gezond leefmilieu te bevorderen, verbetering van de biodiversiteit en het stimuleren van alternatieve energiebronnen. Het behouden van groenkwaliteit draagt hier ook aan bij.

Waarom partner van De Bouwcampus?

Het bouwen van een stad heeft de afgelopen decennia veel gevraagd en ook veel gebracht. Er komt nu een totaal nieuwe fase aan. De bebouwingsgrenzen zijn bereikt en de fase van het stedelijk weefsel verbeteren en grootschalige wijkrenovaties liggen voor ons. Dit vraagt op vele vlakken een andere aanpak vanuit andere invalshoeken. Deze nieuwe ervaringen willen we vooral opdoen en delen via De Bouwcampus.

Contact

Markt 10
2711 CZ Zoetermeer
Postbus 15            
2711 CZ Zoetermeer
T. 14079      
E. A.G.Verhaar@Zoetermeer.nl

 

Partners