Gemeente Alphen aan den Rijn

Partners
Gemeente Alphen aan den Rijn

De Zuid-Hollandse gemeente Alphen aan den Rijn heeft circa 107.000 inwoners. Een stad waar kwaliteit van wonen, een goed ondernemersklimaat, een hoog voorzieningenniveau, zorg om het groen en voldoende recreatiemogelijkheden hoog in het vaandel staan.


Deel deze pagina

Duurzaamheid is een van de onderwerpen die uitdrukkelijk de aandacht heeft bij de ontwikkelingen in de stad. De gemeente wil binnen haar eigen invloedssfeer de gevolgen van de klimaatverandering tegengaan en opvangen. Via het klimaatprogramma heeft ze - samen met partners - een aantal doelen gesteld die een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. 

Alphen aan den Rijn ligt aan de Oude Rijn tussen Leiden, Gouda, Bodegraven en Ter Aar. De gemeente omvat: Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Zwammerdam, Boskoop, Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, en Benthuizen.  

Motivatie om partner te worden 

Wij willen partner van De Bouwcampus zijn omdat we samenwerking zoeken, waarbij geldt dat een voldoende evenwicht tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers bestaat. En omdat we kennis en ervaring met de partners willen uitwisselen. 

Met De Bouwcampus te realiseren ambities 

Samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers de mogelijkheden (onder)zoeken om invulling te geven aan de vraagstukken die betrekking hebben op het tot stand brengen van gewenste ontwikkelingen. Dat alles op basis van maatschappelijk aanvaardbare kosten en integriteitsregels.

CONTACT

Stadhuisplein 1 
2405 SH Alphen aan den Rijn  
Postbus 13 
2400 AA Alphen aan den Rijn
T. 14 0172  
E. gemeente@alphenaandenrijn.nl 

Partners