BuildinG

Partners
BuildinG

BuildinG is hét kennis- en innovatiecentrum in het noorden voor toekomstbestendig bouwen. Nieuwe producten worden hier getest en ontwikkeld en kunnen in Groningen en daarbuiten gebruikt worden. BuildinG is de plek waar ondernemers, onderzoekers, opdrachtgevers en overheden samenwerken met als doel om Groningen sterker te maken door bouwinnovatie.

We richten ons op aardbevingsbestendigheid en het vernieuwen van de gebouwde omgeving, met focus op de bewoner: BuildinG is thuis in de toekomst.


Deel deze pagina

Vertrekpunt voor het innovatiecentrum BuildinG zijn de enorme bouwactiviteiten die de komende jaren zullen plaatsvinden in het aardbevingsgebied. Echter, het is belangrijk dat de sector naast het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden, ook inzet op duurzame en innovatieve activiteiten. Hiermee kan de regio namelijk naar verwachting, nog lang nadat alle woningen, gebouwen en infrastructuur zijn hersteld, profiteren van een nieuw cluster van bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen dat duurzaam zal zorgen voor werkgelegenheid. Nieuwe en duurzame werkgelegenheid is belangrijk aangezien naast de aardgas gerelateerde problematiek de regio wordt geconfronteerd met structurele problemen (o.a. werkloosheid, ontgroening en vergrijzing).

BuildinG wil bijdragen aan het oplossen van deze maatschappelijke opgaven. Door bedrijven, studenten en onderzoekers met goede ideeën over aardbevingsbestendig bouwen én de uitdagingen die daarbij komen kijken (energie, logistiek, domotica) te faciliteren. Er ligt een belangrijke opgave om samen met deze sectoren in een gezamenlijk platform naar verbindingen te zoeken, om de traditionele bouw uit te dagen. Zo kan de sector alle kansen oppakken die ervoor zorgen dat er duurzame en innovatieve activiteiten rondom de bouw in Groningen zullen ontplooien.

Tegen deze achtergrond is BuildinG opgericht door Economic Board Groningen, Hanzehogeschool, TNO en Bouwend Nederland. Het motto is: Thuis in de toekomst.

Dat drukt uit:

  • Dat Groningers weer onbekommerd moeten kunnen wonen, werken en verblijven in Noord-Groningen. En wat ons betreft met een grote plus voor hetzelfde geld.
  • Dat we systematisch kiezen voor vernieuwing en innovatie in de bouwkolom om het verschil te maken (maar wel met Groningse nuchterheid en hands-on aanpak)

Ambitie als partner van De Bouwcampus

BuildinG staat voor samenwerking in bouwinnovatie in wellicht de grootste bouwproeftuin van Nederland, waar de beste kennis en expertise van het land en commitment naar de regio nodig zijn. BuildinG is een onafhankelijke innovatiehub en staat voor open data en kennisdeling.

In het partnerschip met de Bouwcampus streven we ernaar programma’s in Groningen te verbinden met de nationale bouwagenda. 

Contact

Zernikepark 12
9747 AN  Groningen

E: info@building.nl 

Contactpersoon: Rolf Koops, kwartiermaker: T: 06- 539 490 82 / E: rkoops@ebgn.nl 

 

Specificaties

  • Werkvelden: Bouw & Infra & bouwgerelateerd
  • Thema's: R&D, meten & monitoren, bevingsbestendig circulair en krimpready bouwen, gezond & langer zelfstandig thuis, scholenbouw, robotisering (BuildinG Digital)
  • Website
  • Twitter

Partners