• Start
  • Vraagstukken
  • Versnellingsopgave renovatie bestaande particuliere woningen Zaanstad

Versnellingsopgave renovatie bestaande particuliere woningen Zaanstad

Vraagstukken
Versnellingsopgave renovatie bestaande particuliere woningen  Zaanstad

De gemeente Zaanstad staat voor verschillende opgaven, waarvoor de directe oplossing niet klaar ligt:

  • Circa 8.000 vooroorlogse particuliere Zaanse woningen hebben slechte funderingen die hersteld moeten worden;
  • Een deel van de voorraad moet levensloopbestendig worden gemaakt om te zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen;
  • De energetische kwaliteit van woningen wordt verbeterd om de CO2 uitstoot terug te brengen.

Deel deze pagina

Aanleiding

Bovenop deze vraagstukken over de bestaande voorraad heeft de gemeente Zaanstad ook de opgave om ruimte te bieden aan 20.000 extra woningen. Het combineren van deze opgaven biedt mogelijkheden, waarbij aan sloop/nieuwbouw van de particuliere woningvoorraad in Zaanstad gedacht wordt. Echter, de gemeente lukt het op dit moment niet om voor versnelling en opschaling van deze opgaven te zorgen.

Aanpak

Bouwend Nederland en de gemeente Zaanstad hebben De Bouwcampus gevraagd om dit proces te versnellen. De Bouwcampus heeft Procap gevraagd om door middel van Value Engineering op zoek te gaan naar kansen rondom sloop/nieuwbouw. Met Value Engineering wordt met de markt en kennisinstituten gezocht naar welke kansen de gemeente krijgt bij sloop/nieuwbouw van een deel van de particuliere woningvoorraad. Om tot de kern van de vraag te komen, werken De Bouwcampus en Procap eerst een analyse van problemen en doelen uit met de gemeente Zaanstad. Vervolgens volgt een grotere werkconferentie, waarin we bepalen hoe de technische, financiƫle en maatschappelijke haalbaarheid kan worden vergroot. Deze bijeenkomst vindt halverwege het eerste kwartaal van 2018 plaats.

Oogst

  • 2 maart 2018: Verslag bijeenkomst Financieringsoplossing sloop-nieuwbouw Zaanstad. 

Meedoen

Wil je meer informatie over deze opgave? Neem dan contact op met ons via 015 20 26 070 of info@debouwcampus.nl