Open leeromgeving
Circulaire Viaducten en Bruggen

Vraagstukken

Om te komen tot een gezamenlijk beeld over het bouwen van circulaire viaducten en bruggen zoeken we de verdieping in verschillende themalijnen. Elke themalijn wordt begeleid door twee bevlogen trekkers vanuit verschillende organisaties en bedrijven, die in duo’s de themalijnen begeleiden en met elkaar verbinden.

Business- en Valuecase

De vragen die binnen deze themalijn centraal stonden: hoe kunnen we tot een concreet beeld van baten van circulaire infrastructuur komen en welke (nieuwe) samenwerkingsvormen en business modellen helpen daarbij? Wat is de rol van de overheid? Een belangrijke uitdaging die deze themalijn heeft bevestigd is dat er nieuwe spelregels nodig zijn met betrekking tot waardering zoals restwaarde. Dit zal in de toekomst verder onderzocht moeten worden.

Thematrekkers: Mayke Geradts (ING) en Karlijn Mol (Dura Vermeer)

Inkoop en Aanbesteding

In deze themalijn was het streven om geformuleerde doelstellingen te bereiken door mogelijke belemmeringen weg te nemen en gebruik te maken van de mogelijkheden binnen Inkoop & Aanbesteden. We hebben in de volle breedte van de GWW-markt, samen met de overige themalijnen, belangrijke stappen gezet voor het circulaire viaduct en daarmee richting een circulaire economie.

Thematrekker: Jeroen Koopman (Rijkswaterstaat)

Ketensamenwerking

Waar de meeste themalijnen bezig waren met het WAT, was de themalijn Ketensamenwerking gericht op het HOE. Hoe geven we vorm aan circulaire bruggen en viaducten? Hoe kunnen we de verschillende belangen en motivaties van partijen samenbrengen zodat de transitie naar een circulaire economie (sneller) gerealiseerd kan worden? Aan de hand van het 10R model van circulariteit is gekeken welke veranderingen het meeste effect hebben en wat er voor nodig is om van een lineaire keten naar een circulair ecosysteem te komen.

Thematrekkers: Koen van der Kroon (Rijkswaterstaat) en Maarten van Santvoort (Heijmans)

Materiaal

De themalijn materiaal heeft zich beziggehouden met de vraag hoe we circulariteit definiëren en meetbaar maken. Wat is de toepasbaarheid van bestaande methodes voor het meten van circulariteit binnen een innovatieve uitvraag zoals SBIR? Welke informatie over materialen en onderdelen is benodigd binnen de scope van de SBIR om circulariteit optimaal te kunnen stimuleren?

Thematrekker: Wouter van den Berg (Nebest)

Ontwerp

Bij het ontwerpen van een circulair viaduct of circulaire brug komen er meerdere dilemma’s op je af, zoals: “Uniformiteit vs Diversiteit” of “Korte levensduur vs Lange levensduur”. In deze themalijn is inzicht verkregen in de verschillende dillema’s en is een opsomming gemaakt van ontwerpstrategieën die toegepast kunnen worden om te komen tot een circulair ontwerp. Voor het maken van een keuze in de dillema’s is de context waar het ontwerp zich in bevindt doorslaggevend. De omvang en specifieke eigenschappen van de vervangingsopgave is daarom essentieel gebleken.

Thematrekker: Jan van Asten (Provincie Noord-Holland) / Joris van den Acker (Witteveen+Bos)

Technologie en Data

Deze themalijn heeft zich breed georiënteerd op initiatieven en ideeën op het vlak van technologie en data. Daaruit is op hoofdlijnen overzicht gecreërd in het brede speelveld van T&D ter ondersteuning van circulariteit van bruggen en viaducten. Er zijn manieren bedacht waarop ketenpartijen hun behoeftes en blokkades binnen deze hoofdlijn concreet kunnen maken. Dit gaat uiteindelijk helpen om richting te geven aan zinvolle toepassing en ontwikkeling van T&D-oplossingen, door ketenpartijen zelf en ketenoverkoepelend.

Thematrekkers: Joep Paulissen (TNO) en Ruben van Ardenne (Compass Infrastructuur)

De werkgroepen zijn inmiddels van start gegaan, dus het is niet meer mogelijk deel te nemen aan een themalijn. Wel zijn er diverse plenaire bijeenkomsten waar je de tussenstand kunt horen en jouw inbreng kunt geven. Stuur een e-mail naar openleeromgeving@debouwcampus.nl als je op de hoogte gehouden wilt worden. 


Deel deze pagina