Open leeromgeving
Circulaire Viaducten en Bruggen

Vraagstukken

Om te komen tot een gezamenlijk beeld over het bouwen van circulaire viaducten en bruggen zoeken we de verdieping in verschillende themalijnen. Elke themalijn wordt begeleid door twee bevlogen trekkers vanuit verschillende organisaties en bedrijven, die in duo’s de themalijnen begeleiden en met elkaar verbinden.

Business- en Valuecase

De vragen die binnen deze themalijn centraal staan: hoe kunnen we tot een concreet beeld van baten van circulaire infrastructuur komen en welke (nieuwe) verdienmodellen helpen daarbij? Zijn er nieuwe spelregels nodig met betrekking tot de waardering en de rol van de overheid?

Thematrekkers: Mayke Geradts (ING) en Karlijn Mol (Dura Vermeer) 

Inkoop en Aanbesteding

In deze themalijn is het streven om geformuleerde doelstellingen te bereiken door mogelijke belemmeringen weg te nemen en gebruik te maken van de mogelijkheden binnen Inkoop & Aanbesteden. We gaan in de volle breedte van de GWW-markt, samen met de overige themalijnen, belangrijke stappen zetten voor het circulaire viaduct en daarmee richting een circulaire economie.

Thematrekker: Jeroen Koopman (Rijkswaterstaat)

Ketensamenwerking

Waar de meeste themalijnen focussen op het WAT gaat de themalijn Ketensamenwerking zich richten op het HOE. Hoe kunnen we de verschillende belangen en motivaties van partijen samenbrengen? Hoe faciliteren we de matchmaking tussen partijen? En hoe definiëren we een ‘Leeromgeving Ecosysteem’ dat structuur en een proces biedt voor de samenwerking en ruimte biedt voor verschillende rollen en belangen van verschillende partijen en voor verschillende inhoudelijke invullingen?

Thematrekkers: Koen van der Kroon (Rijkswaterstaat) en Maarten van Santvoort (Heijmans)

Materiaal

Deze themalijn richt zich op hoe we circulariteit definiëren in relatie tot materiaalgebruik en hoe we verschillende oplossingen tegen elkaar afwegen. Hoe maken we hoogwaardig hergebruik, de inzet van herbruikbare en hernieuwbare grondstoffen concreet? Wat is daar voor nodig? Hoe (en wanneer) levert een modulair concept CO2-winst, energiebesparing en materiaalbesparing op?

Thematrekkers: Bert Hesselink (Movares) en Wouter van den Berg (HeidelbergCement)

Ontwerp

Welke technieken zijn nodig om grondstoffen ongeschonden terugwinbaar te maken? Hoe gaan we sloopafval van viaducten meermaals hergebruiken? Hoe ontwerpen we nieuwe viaducten voor hergebruik waarbij afval, een principefout in ons huidig ontwerpproces, niet meer bestaat? Wat is de meerwaarde van denken in beheer en goed rentmeesterschap? Circulaire economie is een logische economie als je het door hebt.

Thematrekkers: Esther van Eijk (Van Hattum en Blankevoort) en Jan van Asten (Provincie Noord-Holland)

Technologie en Data

De centrale vraag binnen deze themalijn is: in hoeverre is (technische) informatie nodig om goed te kunnen bepalen of materialen aan het eind van de functionele levensduur, tegen acceptabele risico’s, meegaan in een nieuwe toepassing? Wat is daarvoor nodig en hoe kan smart infrastructure daaraan bijdragen?

Thematrekkers: Joep Paulissen (TNO) en Ruben van Ardenne (Compass Infrastructuur)

De werkgroepen zijn inmiddels van start gegaan, dus het is niet meer mogelijk deel te nemen aan een themalijn. Wel zijn er diverse plenaire bijeenkomsten waar je de tussenstand kunt horen en jouw inbreng kunt geven. Stuur een e-mail naar openleeromgeving@debouwcampus.nl als je op de hoogte gehouden wilt worden. 


Deel deze pagina