Open leeromgeving
Circulaire Viaducten en Bruggen

Vraagstukken

De deelnemers aan de Open Leeromgeving gaan met elkaar op zoek naar antwoorden op twee vragen: in hoeverre zijn we in staat om circulaire viaducten en bruggen te realiseren en welke innovatievragen hebben we nog? Het proces van de Open Leeromgeving – gebaseerd op TheoryU – ondersteunt deze zoektocht met zes fases.

Leeromgeving proces

Fase 1 - Initiëren (14 januari – 31 maart 2019)

De Open Leeromgeving bestaat uit deelnemers met verschillende disciplines en achtergronden. Al deze disciplines en achtergronden zijn nodig om tot een gemeenschappelijke intentie en kernvraag per themalijn te komen. Het met elkaar achterhalen wat het echte probleem is dat moet worden opgelost, zonder oordeel, is een van de meest cruciale stappen om een innovatie ook echt te kunnen laten slagen. Het resultaat is een gezamenlijke overeenstemming waarbij men elkaar tijdens de vervolgstappen kan blijven toetsen.

In de eerste fase is het van belang om een veilige omgeving te creëren waarin men durft kennis te delen. Een goede balans tussen ‘halen en brengen’ staat centraal.

Fase 2 - Onderzoeken (1 april – 21 juli 2019)

In deze fase is het de bedoeling zoveel mogelijk ideeën te generen. Dit wordt niet gecreëerd als men vanuit zijn of haar eigen vakgebied en werkprocessen blijft kijken. Het is de kunst om door de bril van een ander te kijken met een out-of-the-box benadering.

Daarom vragen we deelnemers om in deze fase een scope challenge te organiseren binnen hun eigen organisatie. De scope challenge is een tool die Rijkswaterstaat inzet om met interne en externe stakeholders tot een scherpere en gezamenlijke scope te komen, ter voorbereiding op een aanbesteding. De deelnemers gaan in hun eigen organisatie gesprekken voeren als input voor een scherpere vraagdefiniëring.

Ook benaderen de deelnemers externe stakeholders en bedrijven die niet deelnemen aan de Open Leeromgeving voor een innovatiegerichte dialoog. De innovatiegerichte dialoog biedt de ruimte om gericht op vernieuwing de gewenste innovatiebehoefte te onderzoeken.

Een derde onderdeel in deze fase is op expeditie gaan naar andere sectoren (cross-sectoraal). Het leert ons hoe er in andere sectoren omgegaan wordt met (complexe) vraagstukken en innovatie en wat wij daarvan kunnen leren. De expedities zijn ook toegankelijk voor geïnteresseerden die niet deelnemen aan de Open Leeromgeving.

Fase 3 - Verdieping (22 juli – 31 augustus 2019)

In deze fase verleggen we de focus van ‘ideeën genereren’ naar ‘wat willen we bereiken’. We vragen de deelnemers om duidelijke keuzes te maken en los te laten wat niet essentieel is. Dit kan door de opgedane kennis samen te vertalen naar nieuwe doelen binnen de themalijn. Tegelijkertijd delen de deelnemers hun opgedane kennis en ervaringen met de andere themalijnen. Hiermee helpen de themalijnen elkaar in de uitdagingen waar ze voor staan.

Fase 4 - Ontwikkeling (2 september – 6 oktober 2019)

In fase 4 brengen de deelnemers de kennis en ervaringen uit de verdiepingsfase terug naar een X-aantal beste concepten. Zij doen dit met behulp van selectierondes. Vervolgens beschrijven de deelnemers de essentie van deze concepten. Het proces stuurt aan op het ontwikkelen van de meest optimale concepten, die zijn gebaseerd op gezamenlijke uitgangspunten van de themalijnen.

Fase 5 - Voorstel (7 oktober – 10 november 2019)

In deze fase werken de deelnemers de concepten uit in een uitvraag voor een SBIR. Het is van belang dat de opdrachtgever van de SBIR zich een duidelijk beeld kan vormen van de uitvraag. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de uitvraag.

Het te ontwikkelen concept:

  1. Is relevant
  2. Heeft een brede reikwijdte: is meervoudig toepasbaar
  3. Kan snel ontwikkeld worden
  4. Is robuust
  5. Is herhaalbaar
  6. Is opschaalbaar

Fase 6 - Uitvraag (na 10 november 2019)

In fase 6 presenteren de deelnemers het eindresultaat aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan hier feedback op geven. Deze feedback wordt meegenomen in de SBIR uitvraag.

Klik hier voor de presentatie van Bram over het proces van de Open Leeromgeving. 


Deel deze pagina