Open Leeromgeving
Circulaire Viaducten en Bruggen

Vraagstukken
circulair viaduct visual panorama

Gezamenlijke aanpak voor afspraken over circulaire viaducten en bruggen

De Open Leeromgeving Circulaire Viaducten & Bruggen is een initiatief van De Bouwcampus en Rijkswaterstaat. In de Open Leeromgeving wisselen 60 deelnemers van marktpartijen, overheden en kennisinstellingen kennis en ervaringen uit over het circulair bouwen van viaducten en bruggen in de periode maart – november 2019. Op deze manier creëren we met elkaar een gezamenlijk beeld over wat we nu al circulair kunnen uitvragen en welke innovatievragen we nog moeten door ontwikkelen.

De sector heeft de afgelopen jaren in diverse pilots en projecten al kennis en ervaring opgedaan met circulair bouwen. In de Open Leeromgeving zoeken de deelnemers verdieping op in verschillende themalijnen:

  • Business- en Valuecase
  • Inkoop en Aanbesteding
  • Ketensamenwerking
  • Materiaal
  • Ontwerp
  • Technologie en Data

WAAROM DEZE LEEROMGEVING?

Het Rijk heeft de ambitie om de economie van Nederland in 2050 volledig circulair te laten zijn. De Transitieagenda Bouw wil daarom in 2023 alle infrastructuur circulair uitvragen.  Circulair bouwen kan op veel verschillende manieren. Het gebeurt ook al op vele plekken: overal in ons land experimenteren bouwers en bedrijven met circulaire innovaties. Het zou zonde zijn als al die partijen al die kennis voor onszelf zouden houden. Ook in de bouwsector staat ‘kennis delen gelijk aan kennis vermenigvuldigen’. De enorme uitdaging van de vervangingsopgave van viaducten en bruggen heeft daarnaast veel marktpotentie, en tegelijkertijd ook urgentie. Het moment van doen is NU! De Open Leeromgeving geeft, samen met de sector, invulling aan deze urgentie.

PROTOTYPE CIRCULAIR VIADUCT

Het idee voor de Open Leeromgeving is ontstaan uit de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Van Hattum en Blankevoort en Spanbeton in de ontwikkeling van het eerste circulaire viaduct. Dit viaduct is op 14 januari 2019 in Kampen geopend. Later dit jaar wordt het viaduct ongeschonden uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. De Open Leeromgeving loopt parallel aan dit traject en de leerervaringen van het prototype worden direct ingebracht.

DOORONTWIKKELING VAN INNOVATIE VIA EEN SBIR-UITVRAAG

Rijkswaterstaat wil de resultaten van de Open Leeromgeving gebruiken in lopende projecten. Daarnaast wil Rijkswaterstaat de doorontwikkeling naar circulaire viaducten en bruggen nog een extra prikkel geven. Als vervolg op de Open Leeromgeving gaat Rijkswaterstaat bedrijven actief steunen bij het uitwerken en door ontwikkelen van innovaties. Hiervoor benutten zij de zogenoemde Strategic Business Innovation Research (SBIR) regeling.


Deel deze pagina