Partnerbijeenkomsten

Jaarlijks worden exclusief voor partners van stichting De Bouwcampus diverse bijeenkomsten georganiseerd.  

Idee-diner
Jaarlijks diner op executive niveau van de partners van stichting De Bouwcampus.

Werkconferentie
Vier maal per jaar organiseert stichting De Bouwcampus een inspirerende werkconferentie waar een concreet thema wordt uitgediept en de partners worden uitgedaagd te onderzoeken wat dit voor hun organisatie betekent.

Verkenningsgesprekken
Partners van stichting De Bouwcampus kunnen tijdens het verkenningsgesprek een idee bij een select gezelschap voorleggen, peilen en aftasten. De Bouwcampus zorgt voor de verbinding tussen mensen, ideeën en organisaties.

Ruimte voor experimenteren

Deel deze pagina

Partnerbijeenkomsten

Werkconferenties

Partnerbijeenkomsten

Verkenningsgesprekken

Partnerbijeenkomsten

Idee diners