Partnervoordelen

Netwerk

Stichting De Bouwcampus bestaat dankzij haar partners en kent drie vormen van partnerschap: hoofdparticipant, participant en sympathisant. Samen met de partners van De Bouwcampus versnellen we de vernieuwing en innovatie in de bouw en stimuleren we nieuwe, andere vormen van samenwerking.


Deel deze pagina

“De Nederlandse bouw- en infrasector is hard op weg om de volgende systeemsprong te maken. De Libero en haar netwerkpartners zijn ervan overtuigd dat dit vanuit een onafhankelijke positie in de bouwketen moet worden aangejaagd. Daarom is De Bouwcampus wat ons betreft de katalysator tussen samenwerkende partijen in de bouwketen. Wij voorzien een stevige rol voor De Bouwcampus en dragen daar met onze kennis, ervaring en netwerk graag aan bij.” - Roland Vissers, directeur De Libero.

“Het is inspirerend voor onze medewerkers, maar het is ook zeker interessant voor ons als bedrijf. Wij leren hier echt out-of-the-box te denken en dat is beslist een meerwaarde.” - Annemieke Nijhof, Tauw

Wat biedt De Bouwcampus

  • Een aantrekkelijke en bruisende ontmoetingsplaats, werkplaats (atelier, laboratorium) en leeromgeving, zowel fysiek als virtueel, waar je ook op afstand aan activiteiten kunt deelnemen.
  • Toegang tot state of the art faciliteiten (shared, of te huren; zoals vergaderruimten, onderwijsruimten en co-creatieruimten) en tot ondersteuning bij vraagarticulatie, kennis makelen, initiatie en begeleiding van innovatie- en kennisdoorwerkingsprogramma’s.
  • Een aantrekkelijke vestigingsplek voor grote en kleine kennisbedrijven gericht op kennisverspreiding en kennisimplementatie, evenals een aantrekkelijke vestigingsplaats voor techno start-ups, innovatie onderdelen/innovators van bedrijven of publieke organisaties.
  • Het kennis- en innovatiecentrum voor de bouwwereld van opdrachtgevers, bouwbedrijfsleven groot en klein, adviserend en uitvoerend en van kennisinstellingen.

Als partner kun je gebruik maken van volop mogelijkheden, zoals exclusieve themabijeenkomsten, verbinding met alle bewoners van De Bouwcampus, een aanlandplek op De Bouwcampus en het recht op het voeren van het partnerlogo. Meer voordelen en informatie over de partnerstructuur kun je hier downloaden. 

Samen werken aan innovatie