Zuyd Hogeschool, Faculteit Beta Sciences and Technology

Partners
Zuyd Hogeschool, Faculteit Beta Sciences and Technology

Zuyd Hogeschool is een regionaal kennisinstituut dat zich richt op ontwikkeling en overdracht van hoogwaardige, praktijkgerichte kennis. Zuyd draagt bij aan de ontwikkeling van professies en haar regio. Samen met de omgeving ontwikkelt ze nieuwe inzichten en oplossingen voor toekomstige en huidige professionals. Drie kerntaken staan centraal: het opleiden in bachelor- en masterprogramma’s, ontwikkelingen van trainingen en opleidingen en onderzoek uitvoeren in opdracht van bedrijven en instellingen.


Deel deze pagina

De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en opleiding en training wordt bij Zuyd georganiseerd in faculteiten. Door deze bundeling kunnen bedrijven makkelijker in contact komen met studenten voor het benutten van stageplekken en traineeships. Studenten worden hierdoor beter opgeleid tot innovatieve professional.

Samen met de omgeving

De structuur van de faculteiten zorgt ervoor dat onderwijs, onderzoek en praktijk dichter bij elkaar komen te staan. Het Centre of Expertise NEBER (Nieuwe Energie, Built Environment and Renewables), waarbinnen kennis en innovatieve ideeën over een duurzame gebouwde omgeving worden vertaald in concrete producten en diensten, vervult met name die verbindende rol. De faculteit Bèta Sciences And Technology is ook initiatiefnemer van De Wijk van Morgeneen Real Life Learning Lab waarin de vier O's (Onderwijs, Onderzoek, Ondernemers en Overheid) samen een inspirerende omgeving creëren voor de transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving op het European Science and Business Park Avantis te Heerlen/Aken.

Waarom partner van De Bouwcampus?

“Zuyd is partner van De Bouwcampus, omdat Zuyd graag een bijdrage wil leveren aan het door ontwikkelen van maatschappelijke thema’s. Zuyd staat voor vernieuwing, we leiden immers de bouwprofessionals van morgen op en werken samen met partijen uit de hele keten aan een ‘transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving’. Met dit netwerk kan Zuyd nieuwe kennis delen en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een gezonde, duurzame en welvarende leefomgeving, niet afhankelijk van eindige grondstoffen en fossiele bronnen. We kijken dan ook uit naar een vruchtbare en duurzame samenwerking met alle partners aangesloten bij De Bouwcampus.”

Contact

Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen
Postbus 550                  
6400 AN Heerlen
T. 045-4006060      
E. info@zuyd.nl

Partners