VolkerWessels

Partners
VolkerWessels

VolkerWessels is een Nederlands concern met zo’n 120 ondernemingen. We zijn actief in drie gebieden: Nederland, Verenigd Koninkrijk en Canada/Verenigde Staten in drie divisies: bouw & vastgoed, infrastructuur en energie & telecom. 


Deel deze pagina

'We moeten gezamenlijk onze toekomst bepalen.'

Over VolkerWessels

VolkerWessels bouwt met circa 15.000 medewerkers aan wonen, werken, mobiliteit, energie en telecom. We ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, financieren, beheren, exploiteren en onderhouden. Dit doen we voor onze stakeholders: opdrachtgevers, financiers, medewerkers, leveranciers en de maatschappij in de brede zin. VolkerWessels is een concern dat kansen benut en duurzame innovaties introduceert. 

Strategie en kracht

Onze strategie is erop gericht de huidige onderneming verder te versterken in balans met onze omgeving: veilig, integer en duurzaam. Onze kracht ligt onder andere in uitgebreide kennis en kunde in alle bouwdisciplines; in de samenwerking bij multidisciplinaire en integrale projecten, in een goede geografische spreiding en een solide financiële positie en in gemotiveerde en deskundige medewerkers.

Actief op vele terreinen

Wij werken in een decentrale organisatievorm met zelfstandige werkmaatschappijen. We zijn met onze bedrijven actief op het gebied van woning- en utiliteitsbouw, industriebouw, vastgoedontwikkeling, beton- en waterbouw, wegenbouw, netwerkinfrastructuur (kabels en leidingen), telecom-infrastructuur, spoorwegbouw en –onderhoud, installatietechniek, verkeerstechniek, materieelbeheer, parkmanagement, bouwtoelevering en advies en dienstverlening.

Werkmaatschappijen

De werkmaatschappijen functioneren als zelfstandige ondernemingen met een eigen winst- en marktverantwoordelijkheid. Zij maken deel uit van een hecht, intern netwerk en werken onderling dan ook samen.

Stakeholders

Tot onze stakeholders behoren onder meer: de rijksoverheid, ministeries, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, ProRail, waterschappen, institutionele beleggers, woningbouwcorporaties, het bedrijfsleven, institutionele opdrachtgevers, woonconsumenten, consortiumpartners, onderaannemers, brancheverenigingen, afvalverwerkers, energieleveranciers, onze medewerkers, werkgevers- en werknemersorganisaties, milieuorganisaties, kennisinstituten, lokale gemeenschappen en omwonenden en financiële instellingen.

Waarom partner van De Bouwcampus

VolkerWessels heeft een naam hoog te houden als het gaat om betrokkenheid bij de bouw(sector) en verantwoordelijkheid nemen voor vernieuwing ervan. De sector heeft de laatste jaren belangrijke stappen op dat pad gezet. Maar marktverhoudingen zijn voortdurend in beweging; daarom is vernieuwing een zich herhalend proces. Daar komt bij dat de kredietcrisis impact heeft op het proces van vernieuwing. Dat vraagt om een alerte en actieve betrokkenheid van bedrijven; want het proces van vernieuwing mag niet tot stilstand komen.

Met De Bouwcampus te realiseren ambities

Een goede professionele samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering. Het is daarom van het grootste belang dat opdrachtgevers en opdrachtnemers werk blijven maken van open en transparante verhoudingen, basisvoorwaarden voor vertrouwen. De Bouwcampus biedt een uitstekend platform om aan die ambitie vorm en inhoud te geven. 

Contact

VolkerWessels
Podium 9
3826 PA Amersfoort
T. 088 – 1866 186
E. informatie@volkerwessels.com

Partners