Universiteit Utrecht (UU)

Partners
Universiteit Utrecht (UU)

De Universiteit Utrecht (UU) streeft een vooraanstaande nationale en internationale positie als universiteit na. Daar past een omgeving bij die voorwaarden schept en die uitdaagt – ‘een topomgeving voor Onderwijs en Onderzoek’. De directie Vastgoed & Campus van de Bestuursdienst stelt zich ten doel deze ambitie te vertalen, zowel in gebouwen als in de ruimtelijke inrichting. Duurzaamheid is hierbij een van de kernwaarden.


Deel deze pagina

De directie Vastgoed & Campus van de Universiteit Utrecht ontwikkelt de gebouwen en terreinen van de universiteit en vervult een aantal beheerstaken. Het gaat om een aanzienlijke portefeuille vastgoed met totaal meer dan 100 objecten, verdeeld over De Uithof, de Binnenstad en de University College Campus. De portefeuille kent een grote diversiteit aan gebouwen zoals onderwijsgebouwen, kantoren, laboratoriumgebouwen, bibliotheken, stallen, klinieken en kassen, maar ook gebouwen met verschillende functies.

Utrecht Science Park

De Universiteit Utrecht heeft zich met het UMC Utrecht, de Hogeschool Utrecht, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht verenigd in het Utrecht Science Park (USP). Het USP biedt met hoogwaardige vestigingslocaties in De Uithof een klimaat waarin kennisuitwisseling, kennisvalorisatie, en een hoogwaardige lokale economie tot bloei kunnen komen. Het USP heeft als doelstelling uit te groeien tot het kloppend hart van de provincie Utrecht, als het regionale netwerk van kennisintensieve bedrijven en kennisinstellingen in de provincie. Naast de genoemde Uithofpartners zijn onder meer het Hubrecht Instituut, TNO, Danone en Genmab gevestigd in het USP. In de nabije toekomst sluiten ook het RIVM en het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie zich hierbij aan.

‘De Duurzame Uithof’

In het kader van duurzame ontwikkeling van Utrecht Science Park De Uithof is de Universiteit Utrecht, op voorstel van de directie Vastgoed & Campus en in samenwerking met het Utrecht Sustainability Institute (USI) het initiatief ‘De Duurzame Uithof’ gestart. Binnen het initiatief participeren, naast de Universiteit Utrecht, in De Uithof gevestigde instellingen zoals UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, TNO en Deltares. Ook is stichting USP bij het initiatief betrokken. Doel van het initiatief is het ontwikkelen van een duurzame campus en tevens kennisvalorisatie op het gebied van duurzaamheid ten behoeve van de bedrijfsvoering van de aangesloten partners. Verder fungeert het als platform voor studenten van universiteit en hogeschool om binnen hun opleiding projecten te doen ten bate van de bedrijfsvoering van de instellingen in De Uithof. In 2013 Green Office Utrecht van start gedaan. Green Office Utrecht is een plek waar praktijk, kennis en beleid rondom duurzaamheid samenkomen op de Universiteit Utrecht.

Duurzame (nieuw)bouw

In 2013 is de UU binnen diverse nieuwbouwprojecten gestart met het hanteren van de zogenaamde BREEAM systematiek. Deze breed geaccepteerde systematiek maakt de mate van duurzaamheid in de projecten meetbaar.

De UU heeft besloten dat nieuwbouwprojecten worden uitgevoerd met de classificatie BREEAM-NL niveau ´Excellent’ (4 sterren). Het ontwerp van het kantoorgebouw voor faculteit Geowetenschappen voorziet in deze BREEAM score Excellent. Het project Life Science Incubator (LSI) gaat voor de hoogst haalbare score van 5 sterren, namelijk Outstanding.

Met De Bouwcampus te realiseren ambities

De directie Vastgoed & Campus wil als professioneel publiek opdrachtgever met marktpartijen een topomgeving voor onderzoek en onderwijs vorm geven. Huisvesting is daarbij een van de speerpunten. Experimenteren met andere contractvormen en werkwijzen, alsook het traditioneel gefaseerd ontwerpen en bouwen, maken daar onderdeel van uit. Het omgaan met de complexiteit van vernieuwing in de bouwsector wordt door Universiteit Utrecht als een uitdagende opgave ervaren.

Jaarbeeld

Klik hier voor het Vastgoed & Campus Jaarbeeld 2015. 

Contact 

Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Postbus 80125
3508 TC Utrecht
T: 030 253 47 13
E: vcsecr@uu.nl

Specificaties

Partners