TU Delft

Partners
TU Delft

De TU Delft draagt substantieel bij aan de duurzame samenleving van de 21ste eeuw door het verrichten van grensverleggend technisch-wetenschappelijk onderzoek van erkend internationaal wereldniveau, door het opleiden van maatschappelijk betrokken ingenieurs en doctors, en door het helpen vertalen van kennis in economisch en maatschappelijk waardevolle technologische innovaties en bedrijvigheid.


Deel deze pagina

'De zon komt vanzelf op, maar innovatie in de bouw niet.'

Over TU Delft

De TU Delft leidt al sinds 1842 ingenieurs op. De oudste en grootste technologische universiteit van Nederland heeft een uitstekende reputatie en staat vaak hoog in internationale ranglijsten. De meer dan 20.000 studenten en 4.500 medewerkers aan de TU Delft komen van over de hele wereld. Internationale samenwerking staat dan ook hoog in het vaandel; de TU Delft heeft samenwerkingsverbanden met vele vooraanstaande universiteiten wereldwijd. De TU Delft is verder een van de vijf toonaangevende Europese technische universiteiten in de IDEA league (samen met RWTH Aachen, ETH Zurich, Chalmers University en Politecnico di Milano).

De TU Delft doet toepassingsgericht en fundamenteel onderzoek naar oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken, van nu en van de toekomst. Bij dat onderzoek wordt extra aandacht gegeven aan de belangrijke thema’s van dit moment: energie, infrastructuur, mobiliteit, gezondheid en duurzame ontwikkeling - thema’s die over landsgrenzen en vakgebieden heengaan. De faciliteiten voor onderwijs en onderzoek staan op hoog niveau; vanzelfsprekend, want voor grensverleggend onderzoek heb je de beste instrumenten en faciliteiten nodig. We beschikken over goed uitgeruste laboratoria en werkplaatsen en over bijzondere onderzoeksfaciliteiten zoals een windtunnel, een vluchtsimulator en een waterlab.

De resultaten van dat wetenschappelijk onderzoek moeten niet op de plank blijven liggen, maar ten goede komen aan de maatschappij. Daarom onderhouden we ook nauwe contacten met overheden en bedrijven. Verder stimuleert de TU Delft heel actief het ondernemerschap bij studenten en wetenschappers, zodat nieuwe technologieën en producten daadwerkelijk de markt bereiken. Ook zet de universiteit volop in op online onderwijs en open access-onderzoek. Dat komt niet alleen de eigen studenten en onderzoekers ten goede, maar draagt tevens bij aan de missie van de TU Delft: to bring science to society. 

Ambitie als partner van De Bouwcampus

Binnen de maatschappelijke thematiek van infrastructuur en mobiliteit wil de TU Delft nadrukkelijk het contact met organisaties binnen De Bouwcampus opzoeken om elkaars werelden en  praktijken te verbinden. Vanuit het Deltas, Infrastructures & Mobility Initiative (DIMI) wordt er ontwerponderwijs voor  studenten georganiseerd in een studio-setting binnen De Bouwcampus. Met de minor Integrated Infrastructure Design maken studenten vanuit verschillende vakdisciplines kennis met opgaven binnen het domein van water- en transportinfrastructuren. Voorbeelden hiervan zijn het integraal ontwerpen bruggen, dijken, verkeersknooppunten, routes en tracés, en stations. Cases hiervoor komen van opdrachtgevers zoals de gemeente Rotterdam en Delft, de Provincie Zuid-Holland en Green Village. Door het integraal ontwerpen en het multidisciplinair teamwork door studenten binnen De Bouwcampus  te laten plaatsvinden wil de TU Delft haar maatschappelijke taak tot uitdrukking brengen als opleider van toekomstige ingenieurs en ontwerpers voor de sectoren van bouw en infrastructuur.         

Contact

Contactpersoon: Drs. Ing. J.J. (Hans) de Boer, Coordinator Research Affairs & Innovation - Deltas, Infrastructures & Mobility Initiative (DIMI)/ Coordinator Minor Integrated Infrastructure Design (IID), T: 015-2784620 / E: j.j.deboer@tudelft.nl

Specificaties


Draag ook bij

Partners