TNO Gebouwde Omgeving

Partners
TNO Gebouwde Omgeving

TNO verbindt mensen en kennis, om zodoende innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.


Deel deze pagina

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in.

Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. TNO ontwikkelt kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing. Om nieuwe producten te creëren die het leven aangenamer en waardevoller maken, en die bedrijven helpen te innoveren. Om creatieve antwoorden te vinden op de vragen die de samenleving stelt. TNO werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het MKB, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen wordt gewerkt aan nieuwe kennis, betere producten en heldere adviezen over beleid en processen.

TNO bereikt haar missie door in projecten en programma’s uiteenlopende disciplines samen te brengen, om invulling te geven aan maatschappelijke vraagstukken binnen vijf actuele thema’s. Leefomgeving is daar één thema van.

Gebouwde Omgeving

De leefomgeving in steden wordt bepaald door het samenspel van inrichting, bebouwing en infrastructuur. Overheid, onderzoekers en industrie werken daarbij samen om de veranderende bevolkingsopbouw en eisen ten aanzien van gezondheid, comfort en veiligheid te accommoderen.

Binnen de sector zullen bedrijven zich moeten aanpassen aan nieuwe vragen en duurzaamheideisen. Innovatie van TNO richt zich daarbij zowel op het slimmer (her)inrichten van gebieden, het toepassen van technieken en materialen voor duurzaam bouwen.

Waarom partner van De Bouwcampus?

TNO draagt als partner bij aan de ontwikkeling van de gezamenlijke innovatie-agenda voor De Bouwcampus, aan het stimuleren van ontwikkelingen op gebieden als stedelijke ontwikkeling en duurzaam bouwen, en aan het versterken van de concurrentiekracht van de bouwsector.

Contact

Van Mourik Broekmanweg 6
2628 XE Delft
Postbus 49                  
2600 AA Delft
T. 015 2763000
E. info@bouw.tno.nl

 

Specificaties

 

  • Stroomversnelling Bruggen

    Stroomversnelling Bruggen

    De komende jaren is er een enorme vervangings- en renovatieopgave.

Partners