Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw

Partners
Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw

Het ERB is sinds 2005 hèt onafhankelijk expertisecentrum dat partijen in markt en overheid ondersteunt bij het interpreteren en toepassen van de bouwregelgeving in brede zin. Met onze fundamentele en gedetailleerde kennis van zowel de bouwregelgeving als de bouwkunde trachten wij een samenhangende en integrale bijdrage te leveren aan een betere interpretatie, toepassing en ontwikkeling van de bouwregelgeving. 


Deel deze pagina

De dienstverlening van ERB komt tot uitdrukking in:

 • het beantwoorden van vragen van alle partijen in de bouw;
 • het geven van heldere en eenduidige adviezen;
 • assistentie bij aanvraag van omgevingsvergunningen;
 • mediation en juridisch-technische procesondersteuning;
 • het geven van projectgebonden en projectonafhankelijke verklaringen van gelijkwaardigheid en prestatietoetsen;
 • het onderhouden van de website waar circa 1100 vragen en antwoorden na anonimisering in een database beschikbaar zijn. Zie: www.bouwregelwerk.org;
 • het onderhouden op de website van de zogenaamde Motievenbank, een bibliotheek met achtergrondinformatie behorend bij wetgeving en normalisatie;
 • het uitvoeren van O&O projecten gerelateerd aan de ontwikkeling van de regelgeving, alleen of in samenwerking met anderen;
 • deelname aan een aantal onderzoeken geïnitieerd door de Tweede Kamer rond de bouwregelgeving;
 • het publiceren van nieuws;
 • het verzorgen van seminars, cursussen, en trainingen;
 • het verzorgen van voorlichting, lezingen en het publiceren van artikelen;
 • het uitgeven van studie- en praktijkboeken.

Contact

Het ERB is gevestigd op De Bouwcampus:
Van der Burghweg 1c
2628 CS Delft
T. 015 2565 219
E. info@bouwregelwerk.org 
F. 015 261 70 10

Ir.M. Groosman, secretaris: 06 53238747 - m.groosman@bouwregelwerk.org
Dr.Ir.N.P.M. Scholten, senior expert: 06 53740863 - n.scholten@bouwregelwerk.org

 

Specificaties

 • Werkvelden: Bouwregelgeving, normalisatie, kwaliteitsborging
 • Thema's: Technisch-juridische expertise, prestatie- en gelijkwaardigheid-verklaringen, stelselwijziging
 • Website
 • LinkedIn  

Partners