Politie

Partners
Politie

De politie is er altijd voor een veiliger Nederland. De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij in en waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. De politie werkt actief samen met burgers en partners. Waarbij zij oog en oor heeft voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen. Waakzaam en dienstbaar.


Deel deze pagina

Ontwikkelingen in de maatschappij leiden ertoe dat steeds hogere eisen aan het werk van de politie worden gesteld. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het dienstverleningsconcept van de politie en vragen een steeds nauwere samenwerking met ketenpartners en marktpartijen.

De politie heeft in 2017 samen met marktpartijen een marktvisie huisvesting politie ontwikkeld, ten aanzien van de wijze waarop de politie met marktpartijen wil samenwerken in het licht van haar huisvestingsopgave in de komende tien jaar. Begin februari 2018 is met de presentatie van de marktvisie huisvesting politie de eerste stap gezet in de zoektocht naar betere verhoudingen met de partners in de bouw. De marktvisie bevat een aantal leidende principes om te werken aan meer vertrouwen en betere samenwerking tussen de politie als opdrachtgever en de aannemers, toeleveranciers, installatiebedrijven en andere partijen uit de markt.

Een volgende stap in de implementatie van de marktvisie heeft de politie gezet met een innovatie challenge. Om een antwoord te bieden op de steeds snellere ontwikkelingen binnen het politiewerk heeft de politie via een innovatie challenge gezocht naar innovatieve ideeën, concepten en oplossingen voor haar huisvesting. De innovatie challenge is georganiseerd in samenwerking met brancheorganisatie Bouwend Nederland, De Bouwcampus en Next2Company. Zo is gezamenlijk een platform geboden aan innovaties die binnen de politiehuisvesting, maar ook daarbuiten, het verschil kunnen maken.

Naast dit mooie voorbeeld van een andere vorm van samenwerking wil de politie de kennis en kunde uit de markt blijven benutten en de marktvisie samen met marktpartijen toepassen.

Meer informatie

Ambitie als partner van De Bouwcampus 

Wij excelleren door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend te zijn en we werken samen aan een huisvestingsportefeuille die het primaire proces van de politieorganisatie maximaal ondersteunt en daarmee bijdraagt aan een veiliger Nederland en ruimte biedt aan de professionaliteit van de politiemedewerkers.

Contact

Politiedienstencentrum Rotterdam
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam

Contactpersoon
Maaike van Kats, Programmamanager beleidsvertaling en instrumentontwikkeling (Huisvestingsprojecten):
T. 06 18 15 77 07
E. Maaike.van.kats@politie.nl Specificaties

Partners