Pioneering

Partners
Pioneering

Hét netwerk van koplopers in de bouw

De kracht van Pioneering is dat meer dan 200 ondernemers, kennisinstellingen, overheden én opdrachtgevers met elkaar samenwerken aan het realiseren van verbindingen, zinvolle innovaties en vernieuwend ondernemerschap gelieerd aan de bouw in Oost Nederland. Pioneering is hét platform dat helpt om rendabele innovaties te realiseren en op te schalen. Met onze vier pijlers, agenderen-ontmoeten-matchen-innoveren, verbinden wij deelnemers van Pioneering en krijgen zij toegang tot inspiratie, kennis en een netwerk van innovatieve koplopers. Met Pioneering bereikt de bouwsector een voorloper positie op het vlak van ondernemerschap, vernieuwing en innovatie, in geheel Oost Nederland.


Deel deze pagina

Pioneering gaat te werk op basis van 4 pijlers:

Agenderen
Tijdens kennissessies deelt Pioneering inspiratie, kennis en trends uit het werkveld. Daarnaast is dit de plek om de condities te agenderen die nodig zijn om te innoveren en op te schalen. Wij maken innovatie in de bouw weer leuk!

Ontmoeten
Pioneering faciliteert de ontmoeting tussen ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en opdrachtgevers waarbij aandacht is voor het agenderen van opgedane kennis of voorziene trends/inspiratie én het leggen van verbindingen om te komen tot innovatieve projecten.

Matchen
Pioneering houdt haar ogen open voor kansen die deelnemers met elkaar uit kunnen voeren. Pioneering gaat daar actief naar op zoek, maar men kan ook ons benaderen als intermediair zodat wij mensen, projecten en middelen kunnen verbinden.

Innoveren
In projecten werken deelnemers samen aan het uitwerken en realiseren van concrete innovaties. Innovaties die rendabel, opschaalbaar en (maatschappelijk) relevant zijn. Pioneering levert in verschillende rollen, afhankelijk van de behoefte, ondersteuning in deze projecten.

Ambitie als partner van De Bouwcampus

Pioneering wil in innovatieve projecten kennis genereren als delen met partners, zowel binnen haar eigen regio als landelijk, om samen de gebouwde omgeving mooier, beter, duurzamer en leefbaarder te maken.

Contact

Het programmabureau van stichting Pioneering is gevestigd op onderstaande locatie:

The Gallery
Hengelosestraat 500
7521 AN Enschede

Postbus 545
7500 AM Enschede

E: info@pioneering.nl

Contactpersoon: Carmen Oude Wesselink, Projectcoördinator Pioneering: T: 06 40458019 / E: c.oudewesselink@pioneering.nl

Specificaties

Partners