Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV

Partners
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn beschikt over de grootste in bouw- en aanbestedingsrecht gespecialiseerde praktijk van Nederland. Met meer dan 20 advocaten beschikt de sectie bouw- en aanbestedingsrecht over unieke ervaring op deze gebieden. De Staat, de provincies, grote gemeenten, waterschappen, zorginstellingen, universiteiten en vele andere publieke opdrachtgevers zijn cliënt.


Deel deze pagina

Sinds jaar en dag staat de sectie de Staat en andere publieke opdrachtgevers terzijde in tal van procedures bij de burgerlijke rechter, de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het NAI op het gebied van het bouw- en aanbestedingsrecht. Zo treden de advocaten van de sectie bouw- en aanbestedingsrecht op in meer dan 80 aanbestedingsgeschillen per jaar. De sectie is als geen ander bekend met publiek-publieke samenwerkingsvormen.

De bouw- en aanbestedingsrecht advocaten van Pels Rijcken hebben dan ook maximale ervaring in het opstellen en beoordelen van aanbestedingsdocumenten en met Design & Construct-, DBFM(O)- en PPS-contracten voor de grootste projecten in Nederland, naast de meer traditionele bouwvormen. De sectie is betrokken bij bijna alle grote infrastructurele projecten. Enkele voorbeelden: de HSL, de Tweede Coentunnel, A15 Maasvlakte-Vaanplein, Schiphol-Amsterdam-Almere, het DBFM Sluizenprogramma, de bouw van talloze overheidsgebouwen en de aanleg van wegen en spoorwegen.

Bovendien werken circa 65 advocaten en notarissen van Pels Rijcken samen in de sector real estate. Zij zijn gespecialiseerd in de commerciële exploitatie van vastgoed. Pels Rijcken kent deze sector vanuit het perspectief van alle partijen; van eigenaren en ontwikkelaars tot investeerders en overheden. Pels Rijcken begeleidt tal van verkooptrajecten en (grootschalige) binnenstedelijke projecten en gebiedsontwikkelingen. Vanaf de ruimtelijke ordening tot en met de realisatie en de exploitatie is Pels Rijcken actief betrokken. Pels Rijcken adviseert over huur en verhuur, gestructureerde verkoop- en/of aanbestedingsprocedures en vastgoedfinancieringen. De advocaten van Pels Rijcken werken intensief samen.

Waarom partner van De Bouwcampus? 

“Door onze jarenlange ervaring met publieke opdrachtgevers hebben wij oog voor ontwikkelingen en innovaties binnen de bouwsector. Vanuit onze unieke juridische expertise denken we graag out of de box mee over actuele onderwerpen en vernieuwende thema’s. Onze cliënten weten zich dan ook continu verzekerd van een deskundige en creatieve sparring partner.”

Contact

Bezuidenhoutseweg 57 (New Babylon)
2594 AC Den Haag
Postbus 11756                  
2502 AT Den Haag
T. 070 515 3000      
E. info@pelsrijcken.nl

Partners