Next Generation Infrastructures (NGinfra)

Partners
Next Generation Infrastructures (NGinfra)

NGinfra is een dynamisch ontwikkelend kenniscentrum van de grote infrabeheerders in Nederland (Schiphol, Havenbedrijf, Vitens, Alliander, ProRail en Rijkswaterstaat). Met een intensief kennisuitwisselingsprogramma werken we aan infrastructuursystemen die adequaat kunnen reageren op ontwikkelingen in de toekomst. De kennis en de netwerken uit het BSIK-onderzoeksprogramma (2004-2014) vormen het stevige fundament om nu gezamenlijk een uniek vraaggestuurd programma te bouwen voor infrabeheer in Nederland. Ons motto: Creating Responsive Connections.


Deel deze pagina

Veel van onze infrastructuur is al een halve eeuw of langer geleden aangelegd en wordt door onze open economie en mainports intensief gebruikt. Ze maken het functioneren van de Nederlandse samenleving mogelijk en zijn van groot internationaal belang in de (inter)continentale infrastructuurnetwerken.

Als beheerders en eigenaren van die infrastructuur zijn wij als NGinfra er verantwoordelijk voor dat deze infrastructuur nu en in de toekomst goed functioneert. We staan daarin allemaal voor dezelfde uitdaging: hoe maken we onze infrastructuur ‘responsive’, zodat het in kan spelen op continue veranderingen en de vergaande digitalisering?

Inhoudelijk middelpunt van NGinfra vormen de themacenters: 

  • Toekomst Verkennen
  • Beschikbaarheid
  • Waarde van Infrastructuur
  • Data & Security

Door onderlinge kennisuitwisseling en nieuwe kennisontwikkeling (o.a. in samenwerking met (inter)nationale kennisinstellingen en NWO) versterkt NGinfra de kennisbasis in Nederland op het gebied van infrastructuursystemen. We onderzoeken de responsiviteit van de Nederlandse infrastructuur, definiëren toekomstige kansen en bedreigingen, en bouwen op basis daarvan tijdig scenario’s voor beheer, onderhoud, uitbreiding en vernieuwing van onze systemen. Verrijkt met de nieuwste wetenschappelijke inzichten initieert NGinfra de dialoog met stakeholders in de samenleving over relevante thema’s.

Tijdens het jaarlijkse congres NGinfraTrends, dat plaatsvindt op de derde donderdag van mei, komen infraprofessionals bijeen om te netwerken, van elkaar te leren en te bouwen aan oplossingen voor responsive connections.

NGinfraMagazine is het enige vakblad van NGinfra en tevens het enige op de Nederlandse markt dat onafhankelijke en objectieve vakinformatie geeft over verschillende infrastructurele netwerken in Nederland. 

CONTACT

NGinfra is gevestigd op De Bouwcampus:
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
T. 015 - 303 0900
E. secretariaat@nginfra.nl 

Aernout van der Bend, algemeen directeur: aernout.vanderbend@nginfra.nl

 

Specificaties

  • Werkvelden: Netwerkgebonden infrastructuren.
  • Thema's: Toekomstbestendige infra, Beschikbaarheid, Toekomstverkennen, Data en Security, Waarde van Infrastructuur.
  • Website 

Partners