NeVaP (Nederlands Vastgoedexploitatie Platform)

Partners
NeVaP (Nederlands Vastgoedexploitatie Platform)

NEVAP is het Nederlands Vastgoedexploitatie Platform. Wij zijn hét onafhankelijk kennis- en innovatieplatform, dat kwaliteit bevordert en innovatie aanjaagt in de vastgoedexploitatie sector. Door kennisoverdracht en kennisontwikkeling realiseren onze leden duurzame oplossingen voor de toekomst.

Bij NEVAP delen alle partners in de keten kennis en ervaring. Denk daarbij aan belegger en woningcorporatie, vastgoedmanager en assetmanager én bouwbedrijf en adviseur. Allen met het doel: een toekomstbestendige exploitatie.


Deel deze pagina

Voor wie?

Onze leden zijn leidinggevenden of hebben seniorfuncties met invloed binnen organisaties. NEVAP is interessant voor alle personen en/of organisaties, die op professionele wijze betrokken zijn bij de exploitatie van vastgoed, zoals vastgoedmanagers en beleggers in vastgoed, woningcorporaties, overheidsfunctionarissen, docenten en studenten van hogescholen en universiteiten.

Wat doen we?

Het NEVAP-netwerk verbindt retail, woningsbouw en utiliteitsbouw en maakt goede voorbeelden en innovaties praktisch. NEVAP organiseert voor haar leden diverse activiteiten, waarbij innovatie in vastgoedexploitatie centraal staat. Onze werkwijze kenmerkt zich door een zeer actief netwerk, waarbij er maandelijkse kennissessies gehouden worden op bijzondere locaties en wekelijkse nieuwsbrieven verstuurd worden met een brede vastgoedexploitatie achtergrond. Onze thema’s zijn: klantwaarde, kennis & innovatie, risicomanagement & portefeuillestrategie, business innovatie, talent ontwikkeling.

Ambitie als partner van De Bouwcampus

In de exploitatie worden de nieuwe businessmodellen in vastgoed gerealiseerd. Het geld wordt gemaakt of verloren tijdens de exploitatie. Dat vraagt dan ook om transparantie van de vastgoedmanager, belegger en bouwonderneming en het verder kijken dan de eigen “backyard” bij bereiken van nieuwe doelen. NEVAP is daarbij de aanjager en versteviger van de innovatiekracht in de vastgoedexploitatie. Zo kent NEVAP het Business Innovatie Lab dat fungeert als denktank, de context voor innovatie schept en de neutrale plaats is voor nieuwe ontwikkelingen door en voor NEVAP leden. En daarin kunnen leden van De Bouwcampus en leden van NEVAP elkaar versterken.

Contact

NEVAP, Utrecht
T. 030-6585002
E. info@nevap.nl

Contactpersoon:
Ilja Werkhoven, directeur NEVAP: 030-6585002 / i.werkhoven@nevap.nl 

Specificaties

  • Werkvelden: Vastgoedexploitatie
  • Thema's: Klantwaarde, Kennis & Innovatie, Risicomanagement & Portefeuillestrategie, Business Innovatie, Talent Ontwikkeling
  • Website
  • Twitter
  • LinkedIn Company page

Partners