Motion Consult

Partners
Motion Consult

Wij willen dat elk team in de bouw uitblinkt! Wij werken het liefst aan de ontwikkeling van teams. Dat kunnen projectteams zijn, tenderteams en ook managementteams of afdelingen. Het proces waarin mensen met uiteenlopende belangen, behoeftes, karakters, dromen en ambities samenwerken aan een gezamenlijk doel, boeit ons elke keer. In onze ogen is er veel meer mogelijk als mensen in teams leren om echt verbinding met elkaar te maken. Als ze grip krijgen op hoe hun team in elkaar steekt. Als ze de groepsdynamiek niet alleen begrijpen, maar ook kunnen beïnvloeden. Als ze kunnen sturen zodat de dynamiek bijdraagt aan de gezamenlijke taak en uitdaging.


Deel deze pagina

Uitblinkende teams brengen bezieling, bevlogenheid en visie in de bouw – de sleutel tot een metamorfose waar heel Nederland de vruchten van plukt. Een bezielde bouwsector kent immers minder faalkosten, verzint creatievere oplossingen en ziet dreigende fouten sneller aankomen, zodat toekomstige ellende wordt voorkomen.

Wij zetten ons in voor teams waarin het anders gaat. Stel je het team eens voor…

… dat vol overgave knokt om het teamdoel te halen

… waar politieke spelletjes niet nodig zijn omdat alles bespreekbaar is

… waar geen slappe excuses worden gebruikt

… waar mensen naar zichzelf kijken als het even niet lukt

… waar je lang en met veel plezier aan terugdenkt.

Wil niet iedereen in zo’n team werken? Omdat het de beste omgeving is voor topprestaties en vooral omdat het inspirerend is. Iedereen zo’n team, dáár werken wij aan.

Wij doen dit door teams te ontwikkelen (teamcoaching), door samenwerking te faciliteren en contact te bevorderen (gespreksleider of procesbegeleider tijdens evaluatiebijeenkomsten, PSU’s, PFU’s, mediation) en door het inzetten van onze expertise over gedrag en teamdynamiek bij selecties (assessments).

Waarom partner van De Bouwcampus?

Waar De Bouwcampus voor staat, daar geloven wij ook in. Wij willen onze bijdrage leveren aan een gezonde sector, die een actieve bijdrage levert aan maatschappelijke vraagstukken. Ook de manier waarop De Bouwcampus werkt – verbinden en kleine stapjes – sluit aan bij onze manier van denken en doen. Wij willen onze invalshoek – teamdynamiek en gedrag – toevoegen aan dit netwerk en zijn nieuwsgierig wat maakt dat jij je verbindt aan De Bouwcampus.

Contact

Vlasakkerweg 3b
3811 MR Amersfoort
Postbus 2126
3800 CC Amersfoort
T. 033 463 33 76
F. 033 469 13 01
E. info@motionconsult.nl

Specificaties

Partners