KPMG Building and Construction

Partners
KPMG Building and Construction

KPMG Nederland maakt deel uit van het internationale KPMG-netwerk, wereldwijd toonaangevend in audit, tax en advisory. Met een heldere visie, sterke waarden en gedreven mensen verstevigt KPMG haar solide positie. 

KPMG Nederland staat middenin de maatschappij. Ze voelt zich verantwoordelijk voor haar omgeving. Ze besteedt daarom veel aandacht aan corporate social responsibility, stelt het welzijn van medewerkers centraal en laat zichzelf regelmatig zien als sponsor.

KPMG Building & Construction begeleidt ondernemingen graag, bijvoorbeeld bij kostenreductie, transacties, (her)financiering, risicomanagement en verbetering van de bedrijfsvoering.


Deel deze pagina

Vermindering van de kosten

Blijft de omzet achter, dan zijn kostenreducties noodzakelijk. KPMG heeft hier veel ervaring mee. Ze kan bouwbedrijven, die vaak decentraal zijn georganiseerd, helpen rendabeler te opereren door backoffice-integratie van functies als IT, financiën en inkoop. KPMG adviseert over efficiënt beheer van werkkapitaal, vereenvoudiging van bedrijfsprocessen, forecasting en informatiesystemen die de bedrijfsvoering verbeteren.

Assisteren bij herfinancieringen

Hoe trek je investeerders aan? Waar vind je banken of fondsen die geloven in nieuwe projecten? Welke innovatieve financieringen zijn mogelijk rondom PPS-projecten? KPMG kent de markt goed en spreekt zijn relaties in de financiële sector graag aan. Zo inventariseert ze de risico’s en gaat ze op zoek naar de financier met de aantrekkelijkste voorwaarden. KPMG begeleidt bij biedingen en de uiteindelijke contractvorming.

Begeleiding bij transacties

Wie nog reserve heeft in zijn oorlogskas, kan profiteren van de malaise in de markt. Er zijn kansen op goede deals voor een fusie of overname. KPMG begeleidt transacties en opvolgingsvraagstukken: vanaf het eerste oriëntatievraagstuk tot due diligence. Een mooie manier om horizontale of verticale ketenintegratie te realiseren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hoe groen is het bouwproces? Opdrachtgevers stellen steeds vaker de vraag. Maar hoe geef je gericht antwoord? KPMG maakt de cruciale parameters in bedrijfsprocessen inzichtelijk. Zo helpt  ze organisaties te sturen op duurzaamheid en er helder over te rapporteren.

Integreren binnen de keten

Bouwbedrijven moeten hun dienstverlening verbreden om in te schrijven op geïntegreerde vastgoedprojecten, bijvoorbeeld op basis van publiek-private samenwerking. KPMG helpt om de organisatie om te vormen: van aanbodgedreven naar vraaggestuurd. Eerst richt ze zich op de strategische gevolgen van veranderingen in de markt. Wat betekent dit voor de organisatie en de mensen die er werken? Vervolgens adviseert ze over nieuwe competenties: om faal- en vermijdbare kosten te voorkomen, contracten en projecten te managen en de life cycle costs van gebouwen door te rekenen. 

Contact

Laan van Langerhuize 1
1186 DS Amstelveen
Postbus 74500                  
1070DB Amsterdam
T. 020 656 78 90     
E. info@kpmg.nl

Partners