IBU Stadsingenieurs, Gemeente Utrecht

Partners
IBU Stadsingenieurs, Gemeente Utrecht

IBU Stadsingenieurs is het ontwerp- en adviesbureau van de gemeente Utrecht. De afdeling verzorgt voor een belangrijk deel de (her)inrichting van de openbare ruimte in Utrecht. Van parken en wegen tot de aanleg van bruggen. Ook zijn de ingenieurs nauw betrokken bij prestigieuze projecten, zoals de inrichting van de openbare ruimte van de grootste nieuwbouwlocatie in Nederland, Leidsche Rijn, en het nieuwe stationsgebied.


Deel deze pagina

Over IBU Stadsingenieurs

Al meer dan 15 jaar voert IBU Stadsingenieurs projecten uit in de openbare ruimte van Utrecht en andere steden. Van vakkundig onderhoud tot vernieuwende (her)inrichting. De openbare stedelijke omgeving vormt een complex krachtenveld in zowel sociaal als ruimtelijk opzicht en vraagt mede daarom een specifieke aanpak. IBU Stadsingenieurs is specialist in het uitvoeren van projecten in een stedelijke omgeving: van ontwerp en advies tot projectmanagement en directievoering. Daarnaast levert het bureau gespecialiseerde technische kennis aan derden.

Motivatie om partner te worden

Ook de IBU Stadsingenieurs willen hun bijdrage leveren aan het verlagen van faalkosten in de bouw, onder andere door een verdergaande ketenintegratie. Maar zij willen ook werken aan het meer en beter betrekken van de gebruikers in het proces, van initiatief tot en met realisatie van objecten in de openbare ruimte. Tenslotte moet bouwen minder vechten en meer feest zijn, zowel voor de mensen die aan het project werken als voor de mensen in de omgeving.

Met De Bouwcampus te realiseren ambities

Wij willen daadwerkelijk faalkosten verlagen en stappen zetten in ketenintegratie door onder meer toepassing van BIM. Wij willen meer doen met minder mensen door slimmer te werken en tegelijk meer participatie van gebruikers in de processtappen opnemen. Wij willen daadwerkelijke invulling geven aan duurzaamheid door onder meer de levenscyclusbenadering.

Ten slotte willen we een bijdrage leveren aan een netwerk van gemeentelijke ingenieursbureaus waarbinnen 'dezelfde taal' wordt gesproken en die liefst ook richting marktpartijen uniform naar buiten treden. 

Contact

Stadsplateau 1
3533JR Utrecht
T. 030 – 286 43 23
E. stadsingenieurs@utrecht.nl

  • ConsulTable

    ConsulTable

    Waar publiek en privaat elkaar ontmoeten.

Partners