Future Mobility Network

Partners
Future Mobility Network

The Future Mobility Network is een samenwerkingsnetwerk van specialisten en adviseurs met een passie voor innovatieve mobiliteit. Samen met onze partners zetten wij onze schouders onder het mobiliteitsvraagstuk van de toekomst. Door onze “learning by doing” approach staan we met onze voeten in de praktijk en met ons hoofd in de ontwikkelingen van de toekomst. Wij richten ons op drie pijlers: smart mobility, smart shipping en smart logistics. Innovatie is daarbij overal het speerpunt. Wij maken innovatieve mobiliteit mogelijk, maar belangrijker: we laten het zien.


Deel deze pagina

The Future Mobility Network vervult een centrale (internationale) rol bij het doorpakken, creëren van samenhang en de versnelling naar uitvoering op het gebied van smart-toepassingen, zoals smart mobility, smart shipping en smart logistics. Door onze aanpak van ‘Learning by Doing’ hebben wij inmiddels een (internationale) rol op het gebied van automated driving. Deze positie hebben wij verworven door het verbinden van onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven. Enerzijds ontstaat door deze verbindingen kennis waarmee iedereen verder komt. Anderzijds geven wij vorm en uitvoering aan researchlabs, fieldlabs, living labs, usecases, implementatie- en exploitatietrajecten zodat duidelijk wordt wat wel werkt en wat niet.

Ambitie als partner van De Bouwcampus

Samen met De Bouwcampus willen wij doorbouwen aan een betere toekomst. Veel andere bedrijven op De Bouwcampus zijn bezig met (kennis)ontwikkeling en innovatie. Het is een omgeving waar veel inspirerende bedrijven samenkomen. In deze fijne werkomgeving willen wij onszelf als bedrijf zien groeien, waardoor ons effect op de slimme mobiliteit, logistiek en scheepvaart alsmaar voordeel zal brengen voor de mens om ons heen.

Contact

Future Mobility Network
Van den Burghweg 1, Delft
Alwin Bakker - Eigenaar
06-14184366
alwin@thefuturemobility.network

Specificaties

Partners