Dura Vermeer Groep NV

Partners
Dura Vermeer Groep NV

Dura Vermeer richt zich specifiek op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en vrije tijd, die zij vertaald willen zien in bouw of infrastructurele oplossingen. Van eenvoudig tot complex. Van kleinschalig tot groot.


Deel deze pagina

'We willen een bijdrage leveren om meer samen te werken. De Bouwcampus kan helpen om elkaar beter te leren kennen en daardoor het vertrouwen te verbeteren in de keten.'

Over Dura Vermeer

De producten van Dura Vermeer lopen uiteen van de ontwikkeling en bouw van woningen, kantoren en multifunctionele centra tot het bouw- en woonrijpmaken van terreinen en gronden, het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van wegen, het ontwerpen en bouwen van kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels), het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen, het bouwen en onderhouden van spoorwegen en het saneren van vervuilde gronden. Via advies- en ingenieursbureau Advin kan Dura Vermeer haar klanten een dienstverlening aanbieden op het gebied van engineering van bouw- en infraprojecten.

Het productportfolio is uitgebreid met bijzondere toepassingen op het gebied van duurzame energie (warmte/koude-opslag), afvalmanagement (ondergronds afvaltransportsysteem), waterproblematiek (bouwen op en met water), betaalbaar wonen (PCS-woningbouwconcept ), renovatieconcept (Duurzaam Verbeteren) en mobiliteit (asfalt op de rol, milieuvriendelijk asfalt).

Met meer dan honderdvijftig jaar ervaring in bouw en infrastructuur kunnen klanten bouwoplossingen verwachten die enerzijds vertrouwd en anderzijds vernieuwend zijn en zich onderscheiden door een klantgerichte aanpak binnen gestelde budgetten en deadlines. Door de sterke lokale aanwezigheid en een cultuur van samenwerking kan Dura Vermeer goed inspelen op de bijzondere behoeften van klanten in de regio's waar ze actief is. De verschillende vestigingen zijn erop ingericht om optimaal te blijven leren van elkaars specialiteiten en deskundigheid.

Contact

Rotterdam Airportplein 21
3045 AP Rotterdam
Postbus 11267                  
3004 EG Rotterdam
T. 010 - 28 08 700      
E. info@duravermeer.nl

Partners