De Libero B.V.

Partners
De Libero B.V.

De Libero B.V. ziet het als haar missie om organisaties te helpen in het concretiseren en duurzaam realiseren van verbeteringen en veranderingen, die de maatschappij van hen verlangt.
Wij realiseren een blijvende transactie van visie naar concrete actie.

De Libero B.V. richt zich primair op organisaties "die dicht tegen de maatschappij aan bewegen", zoals organisaties in de bouw & infra-, onderwijs- en zorgsector.


Deel deze pagina

De Libero B.V. en haar netwerkpartners zijn ruim 15 jaar werkzaam in de bouw- en infrasector en hebben in diverse rollen deelgenomen aan grote en complexe infrastructurele projecten en interne verbeterprogramma’s.
In ons werk ervaren wij dat het adaptieve vermogen van organisaties steeds belangrijker wordt om op blijvende wijze hun maatschappelijke meerwaarde te demonstreren.

Competenties, kennis en vaardigheden van medewerkers, de inrichting van processen, structuren, governance en systemen, maar ook minder tastbare zaken als de bedrijfscultuur en gehanteerde leiderschap stijlen; Steeds sneller blijkt dat deze kernelementen in de bedrijfsvoering al weer niet meer voldoende effectief en/of efficiënt zijn. Veel organisaties worstelen dan ook met de toenemende snelheid waarmee zij zich moeten aanpassen. En een klassieke aanpak op basis van veelal grote en complexe veranderprogramma’s blijkt te traag en sorteert minder en minder het gewenste effect.

Vanuit het adagium “Inzicht door Overzicht” helpt De Libero B.V. organisaties met het structureel inbedden van ‘slimme’, opgave gestuurde, verbeter- en innovatieprocessen. Door systemisch naar de organisatie te kijken, kan dit heel gericht met een aantal slimme ingrepen ingeregeld worden. Met het structureel inbedden van innovatie kan een organisatie nadrukkelijk sturen op het duurzaam leveren van meerwaarde; Een inspirerende en vooral leuke reis!

AMBITIE ALS PARTNER VAN DE BOUWCAMPUS

"De Nederlandse bouw- en infrasector is hard op weg is om de volgende systeemsprong te gaan maken. We zijn er van overtuigd dat deze sprong keten-overstijgend moet worden aangevlogen en vanuit een ketenonafhankelijke positie moet worden worden aangejaagd. De Bouwcampus is wat ons betreft bij uitstek deze ontbrekende katalysator. Wij voorzien dan ook een stevige rol voor De Bouwcampus in de nabije toekomst. Het is onze intrinsieke drijfveer om een structurele bijdrage te leveren aan een sterke Nederlandse bouw- en infrasector. De Libero B.V. en haar netwerkpartners denken daar door de kennis en ervaring die we in grote infrastructurele projecten en interne verbeterprogramma’s hebben opgedaan, een goede bijdrage aan te kunnen leveren."

CONTACT

De Libero B.V.
Voorweiden 1
5142 EX Waalwijk
E: info@delibero.eu

Roland Vissers, Algemeen Directeur: 0646839585 / roland.vissers@delibero.eu

Specificaties

 • Werkvelden: 
  Uitvoeren van, begeleiden en coaching in:
  - Project-, programma- en portfoliomanagement
  - Systems engineering en configuratie managemen
  - Asset management
  - Proces- en verbeter management
  - ISO/IEC 15504 Assessments
  - Inkoop- en contract management 
 • Thema's:
  Ontwerpen en implementeren van:
  - High-performance projecten organisaties;
  - Best-in-class asset management organisaties;
  - Project- en organizational governance;
  - Management- en informatiesystemen;
  - Projecten, contracten en aanbestedingen.

 • Website
 • LinkedIn

Partners