De Bouwagenda

Partners
De Bouwagenda

De bouw speelt een sleutelrol in de grote uitdagingen waarvoor onze samenleving staat. Klimaatverandering en uitputting van onze grondstoffen leiden ertoe dat we op een revolutionair andere wijze moeten denken over de inrichting van onze leefomgeving. Dit kan alleen als we onszelf opnieuw uitvinden. Een uniek samenwerkingsverband vanuit alle gelederen van de bouwsector – overheid, kennisinstellingen, markt en belangengroepen – heeft hiervoor een ambitieus plan van aanpak opgesteld. Zij presenteren u: De Bouwagenda


Deel deze pagina

In de kabinetsbrief van 29 november 2016 hebben de drie Ministers van EZ, BZK en I&M in samenspraak met de bouwsector De Bouwagenda geïnitieerd. Doel is om te komen tot een ambitieus vernieuwingsprogramma waarin de uitdagingen op het gebied van energie, klimaat en grondstoffen bovenaan staan. Als antwoord hierop hebben ruim 50 vertegenwoordigers vanuit alle onderdelen van de bouwsector, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke groepen in een open dialoog De Bouwagenda opgesteld.

Kern van De Bouwagenda vormen elf Road Maps en zes dwarsdoorsnijdende overkoepelende thema’s. Deze hebben betrekking op de drie pijlers infrastructuur, woningbouw en utiliteitsbouw.

Ambitie als partner van De Bouwcampus

Samen op weg naar een Bouwsector 3.0! 

Contact

Het programmabureau van De Bouwagenda is gevestigd op De Bouwcampus
Van der Burgweg 1
2628 CS Delft
T: 015 20 26 025
E: info@debouwagenda.com

Contactpersoon: Ben Spiering, directeur, T: 06-25093951 / E: b.spiering@debouwagenda.com

'Teleurstellingen uit het verleden, zijn geen garantie voor mislukkingen in de toekomst.'

Specificaties

  • Werkvelden: Innovatie, opschaling, kwaliteitssprong, verduurzaming
  • Thema's: Woningbouw, infrastructuur, utiliteit, circulair, aanbesteden, human capital
  • Website
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube

Draag ook bij

Partners