DaeD Ingenieurs

Partners
DaeD Ingenieurs

Wij zijn een jong en flexibel bureau met veel ervaring op het gebied van Geotechniek en Ondergronds Bouwen. Wij richten ons enerzijds op ingenieurswerk ten behoeve van tenders en projecten in uitvoering, en anderzijds op onderwijs en toegepast onderzoek naar verbetering van bestaande technieken en vernieuwende ideeën.


Deel deze pagina

DaeD Ingenieurs is opgericht door Rogier van Dee en Jan van Dalen. Door de ruime ervaring van de oprichters met projecten in uitvoering, zowel vanaf de zijde van de opdrachtgever, als de zijde van de bouwer, is DaeD Ingenieurs breed inzetbaar binnen het vakgebied.

Daarnaast wil DaeD bijdragen aan de ontwikkeling van kennis in Nederland door het continueren van posities binnen het Hoger beroeps- en academisch onderwijs en het geven van post academische cursussen.

Tenslotte willen wij door het doen van onderzoek meewerken aan de ontwikkeling van vernieuwende ideeën in ons werkveld.

Specifieke kennis en ervaring

  • Diepe bouwputten
  • Specifieke technieken, zoals het uitvoeringsproces van diepwanden, verankeringen en proefbelastingen
  • Implementatie van Geotechnisch risicomanagement in projecten
  • Onderzoeksprojecten

Ambitie als partner van De Bouwcampus 

De keuze voor vestiging op De Bouwcampus hangt samen met onze wens en ambitie bij te dragen aan vernieuwing in de bouw en synergie te creëren met partijen die daar reeds aanwezig zijn, zoals SBRCURnet, COB en PAOTM.

Contact

DaeD Ingenieurs is gevestigd op De Bouwcampus, 2e etage:
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
E. info@daedingenieurs.nl

Ondernemers / Adviseurs Ondergronds Bouwen:
Rogier van Dee:  06 24 65 40 68
Jan van Dalen: 06 197 99 377

Specificaties

  • Werkvelden: Ondergronds Bouwen, Geotechniek, Civiele techniek, Infrastructuur, Diepwanden, Bouwputten, Funderingen, Geotechnisch Risicomanagement.
  • Thema's: Onderwijs, Onderzoek, Advisering, Vernieuwing van de bouw, Second opinions.
  • Website
  • LinkedIn

Draag ook bij

Partners