COB

Partners
COB

Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. De organisatie zelf is klein en het netwerk groot: de kennisontwikkeling vindt altijd plaats in gezamenlijkheid, want alleen door samen te werken kunnen we de kwaliteit van ondergronds ruimtegebruik versterken.

Ondergronds bouwen kan waarde creëren, zowel ondergronds als bovengronds. De kosten van ondergronds bouwen zijn soms hoog, maar op het gebied van duurzaamheid, ruimte en kwaliteit van de leefomgeving is de winst groot. Ondergronds ruimtegebruik kan dus een essentiële bijdrage leveren aan een mooi, leefbaar en duurzaam Nederland.


Deel deze pagina

Het COB (centrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik) zoekt antwoorden op vraagstukken die leven in de complexe wereld van ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Niet omdat we vinden dat er in Nederland overal ondergronds gebouwd moet worden, maar omdat we het vak en het vakmanschap in de volle breedte verder willen ontwikkelen. Alleen hiermee kan ondergronds ruimtegebruik zijn potentie voor de Nederlandse maatschappij waarmaken.

Netwerkorganisatie

Ondergronds bouwen is complex; er zijn veel factoren in het spel en er zijn veel partijen bij betrokken. Om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren, is samenwerking onmisbaar. Het COB is daarom opgezet als netwerkorganisatie. Een kleine kern (het bureau) met daaromheen bijna vijftig participanten die betrokken zijn bij ondergronds ruimtegebruik. De participanten betalen een geldelijke bedrage en/of investeren in mensuren.

Samenwerken

Het COB ziet gezamenlijke kennisontwikkeling als een belangrijk middel om de kwaliteit van ondergronds ruimtegebruik te versterken. We regisseren het proces vanuit de inhoud. Wij benaderen onze participanten niet als onderlinge concurrenten, maar als partijen die samen, pre-concurrentieel, werken aan oplossingen die voor hen allemaal van waarde zijn.

Een georganiseerd netwerk zien we als een belangrijke randvoorwaarde voor goede samenwerking. De deelnemers van de COB-platforms komen daarom geregeld bijeen om kennis te delen en samen stappen te zetten. Het resultaat is niet altijd concreet, maar daarom niet minder waardevol. Het gezamenlijk bespreken van ontwikkelingen, het verkennen van de oplossingsruimte en elkaar leren begrijpen, vormen belangrijke ingrediënten voor samenwerking, ook buiten het COB.

Contact

COB is gevestigd op De Bouwcampus:
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
Postbus 582
2600 AN Delft
T. 085 - 4862 410
E. info@cob.nl

Specificaties

  • Werkvelden: Ordening en waarde, Kabels en leidingen, Tunnels en veiligheid en Special projects. 
  • Thema's: De relevante trends voor ondergronds bouwen zijn vertaald naar de volgende thema’s: Verbinden, Assetmanagement, Duurzaamheid en Waardering.
  • Website
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Doe mee Vol onder maaiveld

    Vol onder maaiveld

    Op zoek naar integrale oplossingen voor de stedelijke ondergrond

Partners