Center for People and Buildings (CfPB)

Partners
Center for People and Buildings (CfPB)

Het Center for People and Buildings (CfPB) onderzoekt de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Als kenniscentrum verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten we kennis over huisvestingsvraagstukken vanuit de visie: een goede werkomgeving voor iedere organisatie. Onze kennis helpt organisaties om evidence based keuzes te maken over de nieuwe werkomgeving en over het proces op weg daar naartoe. Het CfPB verricht haar onderzoek bij overheden, instellingen en bedrijven waar complexe huisvestingsvraagstukken spelen, vooral in de kantoren- en onderwijssector en in laboratoria. We verspreiden onze kennis via lezingen, werkconferenties, interactieve workshops, jamsessies met de praktijk en door publicaties in vak- en wetenschappelijke tijdschriften.


Deel deze pagina

Het Center for People and Buildings is een kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Het CfPB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over huisvestingsvraagstukken. Deze kennis helpt organisaties om evidence based keuzes te maken over de nieuwe werkomgeving en over het proces op weg naar de nieuwe werkomgeving toe.

Kernactiviteiten

  • Kennisbehoeften in kaart brengen en agenderen.
  • Initiëren, begeleiden en zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met als doel generieke kennisontwikkeling.
  • Overdragen van kennis door publicaties, lezingen, workshops, werkconferenties, instrumentontwikkeling en benchmarking.

Onderzoek

Het accent ligt op het ontwikkelen van generieke kennis op basis van praktijkgericht onderzoek. In casestudies verzamelde data wordt opgeslagen in databases en gebruikt voor crosscase analyse. Onderzoek en praktijk worden regelmatig bijeen gebracht om in kennisbijeenkomsten te reflecteren op onderzoeksresultaten.

Voor wie?

Het CfPB doet onderzoek bij overheden, instellingen en bedrijven waar complexe huisvestingsvraagstukken spelen, vooral in de kantoren- en onderwijssector en in laboratoria. Adviesbureaus en bouwbedrijven kunnen op licentiebasis gebruik maken van kennis en ontwikkelde instrumenten.

Werkwijze

Het CfPB buigt zich samen met deelnemende partijen over hun huisvestingsvraagstuk. Het CfPB fungeert daarbij als onderzoeker, coach en reflectant. Het CfPB levert geen adviezen. In onze optiek is huisvesting een belangrijk onderdeel van de integrale bedrijfsvoering, waarvoor het management zelf de koers moet uitzetten.

Contact

CfPB is gevestigd op De Bouwcampus:
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
T. 015 278 12 71
E. info@cfpb.nl 

Specificaties

  • Werkvelden: Fysieke werkomgeving, relatie tussen mens, werk en werkomgeving
  • Thema's: onderzoek, proces, conceptkeuze, uitwerking, evaluatie, kosten en baten, trends en ontwikkelingen
  • Website
  • LinkedIn 

Partners