Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

Partners
Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

In 1988 is Booosting opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, industrieel ontwerpers en architecten. Booosting heeft zich als doel gesteld het proces van vernieuwing en verbetering in de bouw wezenlijk te versnellen; daarvoor wil zij ideeën en projecten op het gebied van Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling initiëren en faciliteren. Door haar structuur en de stimulerende en activerende initiatieven die zij ontplooit heeft Booosting een unieke positie binnen de bouw verworven. Aangeslotenen wordt de gelegenheid geboden om hun eigen bouwwereld te vergroten door ervaringen te delen, ideeën op te doen en banden aan te gaan met aanpalende disciplines.


Deel deze pagina

Booosting organisatie

Booosting is een stichting die wordt geleid door een (onbezoldigd) bestuur, de uitvoering van het secretariaat ligt bij de coördinator en bij het Booosting netwerk zijn bijna 70 organisaties aangesloten uit verschillende disciplines in de bouw.

Anno juli 2016 is het bestuur als volgt samengesteld:

  • Voorzitter Robert Capel (Octatube)
  • Secretaris Gyuszi Florian (ABT)
  • Penningmeester Pim Marsman (studio Marsman) 
  • Algemeen lid Mieke Oostra (Hanzehogeschool Groningen/Kenniscentrum Noorderruimte)
  • Algemeen lid Peter Fraanje (NVTB)
  • Coördinator secretariaat: Jolanda Steenhouwer.

Booosting netwerk 

Booosting aangeslotenen kenmerken zich door hun creativiteit, grote technische kennis en hun niet aflatende drive naar het willen verbeteren van de gebouwde omgeving op zowel product-, component- als procesniveau.
Meer informatie. 

Booosting activiteiten 

Elke maand organiseert Booosting een inspirerende activiteit waarbij overdracht van nieuwe technische bouwkennis centraal staat. De opzet van de activiteiten is breed: project- of bedrijfsbezoek, symposium, gastcollege, workshop of themameeting. Een activiteit valt onder een van de programmalijnen: Booosting Circulair, Digitaal of Ruimte. En een bijeenkomst wordt vaak afgesloten met de bekende Tegenlezing, die dienst doet al opmaat voor een altijd enthousiaste discussie.
Meer informatie. 

Booosting boek 

Van de laatste workshop Digitaal Vakmanschap in de Architectuur is in juni 2016 een boek verschenen. Het boek geeft een beeld van de rol van de architect in de nabije toekomst. Centrale thema’s zijn: 3D-technieken, algoritmisch ontwerpen, directe vertaling van ontwerp naar robotproductie en 3D-productietechnieken. 
Meer informatie. 

U kunt dit bestellen bij Acquire Publishing: http://www.apform.nl/formulieren/view.php?id=82 

Contact

Booosting Secretariaat
Central Post - entree West
Delftseplein 27h
3013 AA Rotterdam
T. 06 4455 4026
E. info@booosting.nl
www.booosting.nl

 

Specificaties

Partners