BOB Opleiding, Training en Advies

Partners
BOB Opleiding, Training en Advies

BOB is een toonaangevend, innovatief opleidings-, trainings- en adviesinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouwwereld. BOB is actief zowel voor grote als voor kleine bedrijven in verschillende sectoren in de bouwwereld: Uitvoerende Bouw B&U en Infra, Overheid, Onderhoud en Beheer, Ontwerp en Advies, Handel en Toelevering en Installatiebranche.


Deel deze pagina

BOB is een opleidingsinstituut dat kans ziet het aanbod naadloos aan te laten sluiten bij de steeds veranderende wensen en behoeften van de klanten. Door ervaren docenten en trainers uit de praktijk in te zetten en door nauw contact te houden met deelnemers en bedrijven. BOB heeft daarvoor een professioneel team van veertig vaste medewerkers en ruim vierhonderd externe (freelance) docenten, trainers en examencommissieleden.

Met het aanbod van BOB willen zij:

  • het functioneren van kaderfunctionarissen en management verbeteren;
  • de productiviteit en daarmee het rendement en de continuïteit van bedrijven verhogen;
  • en daarmee de bedrijfstak verbeteren.

Deskundige opleidingsadvisering

Wilt u voor uw bedrijf een ontwikkelingsplan maken in lijn met uw bedrijfsbeleid, dan kunt u een beroep doen op de deskundigheid en ervaring van de trainers en adviseurs. Eerst worden zorgvuldig de doelen en de opleidingsbehoeften vastgesteld, waarna een concreet opleidingsplan volgt. Daarin worden - op basis van de gestelde doelen – de verschillende mogelijkheden afgewogen: individuele opleidingen, op maat gemaakte in-company-opleidingen en/of individuele coaching trajecten. Met de jarenlange ervaring van BOB kom je tot de beste maatwerkoplossingen.

Objectieve examinering

Binnen BOB houdt een zelfstandig functionerende afdeling zich bezig met de toetsing en examinering van de opleidingen waaraan een officieel diploma is verbonden.

Erkend en gecertificeerd

De opleidingen en diploma’s van BOB zijn erkend door de bedrijfstak bouwnijverheid. Het zijn auteurs en docenten uit de bouwwereld die voor het grootste deel de inhoud van de lesstof van de opleidingen bepalen. Examencommissies, die bestaan uit onafhankelijke deskundigen uit de praktijk bewaken de toetsing.

Daarnaast is BOB officieel erkend door CEDEO, het onafhankelijke centrum voor documentatie en voorlichting over bedrijfsexterne opleidingen. BOB werkt bovendien met een gecertificeerd kwaliteitssysteem volgens NEN-ISO-9001.

Waarom partner van De Bouwcampus

“De bouw is in verandering. Om de verandering succesvol te laten verlopen, vinden wij het belangrijk om onze opleidings- en trainingsprogramma’s daarop af te stemmen. De veranderingen kunnen tenslotte pas daadwerkelijk worden gerealiseerd wanneer medewerkers de kans krijgen om via opleiding en training een bijdrage te leveren aan de verandering.”

Contact

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer
Postbus 715
2700 AS Zoetermeer
T. 079 - 325 24 50
F. 079 - 325 24 60
E. info@bob.nl

 

 

Partners