BIM Loket

Partners
BIM Loket

Het BIM Loket is hét kennisplatform en centraal aanspreekpunt rond open BIM-standaarden in Nederland. In het BIM Loket werken de beheerorganisaties van open BIM-standaarden samen. Met elkaar willen we het gebruik van open BIM-standaarden bevorderen, omdat ze de sleutel vormen tot een brede implementatie van BIM in de Nederlandse bouwsector. We zorgen voor een goede onderlinge aansluiting van standaarden, zowel nationaal als internationaal. 


Deel deze pagina

'Informatie is een grondstof, hergebruik is belangrijk om faalkosten te voorkomen en ondersteunt samenwerking. Met open standaarden kunnen we hierbij beter op elkaar bouwen!'

Over BIM Loket

Het BIM Loket is een onafhankelijke stichting waarin de relevante kennisinstituten rond open BIM-standaarden in Nederland samenwerken: SBRCURnet, CROW, STABU, Geonovum, Ketenstandaard Bouw & Installatie en buildingSMART Benelux. Het komt voort uit een project van de Bouw Informatie Raad (BIR) en wordt gefinancierd door de BIR-branches (opdrachtgevers, opdrachtnemers, architecten, ingenieursbureaus, installateurs en toeleveranciers) en met bijdragen vanuit opdrachtgevers voor beheer. Het BIM Loket is actief voor en door de Nederlandse bouwsector.  

Contact

BIM Loket is gevestigd op De Bouwcampus:
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
E. info@bimloket.nl

Partners