Bewuste Bouwers

Partners
Bewuste Bouwers

Stichting Bewuste Bouwers inspireert en ondersteunt. Met Goede Voorbeelden en Best Practices van projecten laten we zien wat praktisch mogelijk is en welk effect het heeft om een ‘beste buur’ te zijn met een project. Alle deelnemende projecten worden online en tijdens bijeenkomsten en congressen zichtbaar gemaakt. Zo kan iedere uitvoerder van een project zich als Bewuste Bouwer etaleren en anderen enthousiasmeren.

Het doel van stichting Bewuste Bouwers is een beter imago van de sector. Dat realiseren we project voor project met de vele goede voorbeelden die we tegenkomen tijdens audits en mysterbezoeken.


Deel deze pagina

Bewuste Bouwers zijn het visitekaartje van de bouwsector. Een Bewuste Bouwer zet de gedragscode in op haar projecten en werkt zo op een veilige, duurzame en omgevingsbewuste wijze. Dit doen de bedrijfs- en projectdeelenmers middels de gedragscode. Auditors en mysterbezoekers komen een aantal keer per jaar langs om te zien of de normen gehaald worden; vervolgens geven zij feedback aan de uitvoerder.

Dit zijn de vijf pijlers van de gedragscode:

Omgeving

Bewuste Bouwers beperken hinder en hinderbeleving voor de omgeving. Medewerkers op het project zijn zich bewust van hun impact op mensen in de omgeving. Zij communiceren proactief voorafgaand en tijdens de bouw en gaan professioneel om met vragen, klachten en tips vanuit de omgeving.

Veilig

Bewuste Bouwers werken veilig voor omwonenden, voorbijgangers en bezoekers. Bouwactiviteiten vormen geen onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van omwonenden, voorbijgangers en bezoekers. De omgeving van het project, toegangswegen en informatiepunten zijn veilig voor omgeving, weggebruikers en bezoekers.

Vakmensen

Bewuste Bouwers hebben aandacht voor de ontwikkeling, gezondheid, welzijn en veiligheid van hun vakmensen. Medewerkers dragen bij aan het imago van de bouw. De medewerkers zijn het visitekaartje van het project en de bouwsector.

Milieu

Bewuste Bouwers werken milieubewust. Er is beleid voor afvalmanagement en energiebesparing. Het project is zich bewust van de impact op het milieu en neemt maatregelen om de impact te verkleinen. Het bouwbedrijf faciliteert het project om op een duurzame wijze te bouwen.

Verzorgd

Bewuste Bouwers werken netjes. Het project maakt, gezien vanuit de omgeving, een verzorgde indruk. Op en rondom het project is het opgeruimd. Materiaal en materieel zijn opgeruimd, schoon en onderhouden.

Ambitie als partner van De Bouwcampus

Omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid. Dat zijn thema’s die, naast de innovaties in techniek, een belangrijke rol innemen bij bouw- en infraprojecten. Een bouwplaats is niet langer een wereld op zichzelf, maar juist onderdeel van de samenleving. Een Bewuste Bouwer onderscheidt zich met zijn bouwplaats op dit maatschappelijke vlak. Hoe meer bouwers dit doen, hoe beter we gezamenlijk het imago van de bouw kunnen verbeteren.

Contact

Stichting Bewuste Bouwers
Bezoekadres: Zilverstraat 69, Zoetermeer
Postadres: Postbus 942, 2700 AX Zoetermeer
Telefoon: 079 325 24 25 
E-mail: info@bewustebouwers.nl

Annemarie Verschoor, Marketing- en Communicatiemanager: 06 41 09 00 16 / a.verschoor@bewustebouwers.nl

Specificaties

  • Werkvelden: Utiliteit- en woningbouw, water- en grondwerken, infrastructuur (bouw- en infraprojecten).
  • Thema's: Omgeving, Veiligheid, Milieu, Vakmensen, Verzorgd (pijlers van de gedragscode van Bewuste Bouwers).
  • Website
  • Twitter
  • LinkedIn 
  • Facebook 

Partners