Ballast Nedam

Partners
Ballast Nedam

De kernactiviteiten van Ballast Nedam richten zich op de werkgebieden huisvesting en mobiliteit. Wij kiezen daarbij voor integrale projecten en een innovatieve, industriële manier van bouwen.


Deel deze pagina

Op het werkgebied huisvesting werken we aan gebruikskwaliteit en waardebehoud voor wonen, werken en verblijven. Hiermee doelen we op de gehele levenscyclus van fysieke gebouwen met uiteenlopende functies voor particulieren, bedrijven en overheden. We werken hieraan bij gebieds- en projectontwikkeling, bij stedelijke herstructurering, bij grote, logistiek complexe projecten en bij renovatieopgaven.

Op het werkgebied mobiliteit werken we aan bereikbaarheid met oog voor leefbaarheid en veiligheid. We zorgen niet alleen voor onderhoud en beheer, maar we ontwikkelen en realiseren ook gebouwde objecten voor weg-, spoor-, lucht-, en waterverkeer. Onze inzet daarbij is om omgevings- en verkeerhinder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tot een minimum te beperken.

Bij al onze activiteiten is onze inzet gericht op energiebesparende maatregelen en zoeken we naar de juiste balans tussen behoud en gebruik van de natuur, als onlosmakelijk deel van onze leefomgeving.

Integrale projecten

Ballast Nedam focust primair op integrale projecten in Nederland en, selectief, in het buitenland. Onder een integraal project verstaan we een project waarbij Ballast Nedam verantwoordelijk is voor minimaal drie van de volgende activiteiten in de levenscyclus van een project: (concept)ontwikkeling, realisatie, organiseren van een passende financiering, onderhoud en beheer/exploitatie; en/of Ballast Nedam in een bouwteam de regie voert over een samenhangende benadering door meerdere disciplines (zoals bouwtechniek, constructie en installatietechniek) in een complex project met externe partijen.

Modulaire concepten

Omdat we ons richten op een innovatieve, meer industriële manieren van bouwen, heeft Ballast Nedam een onderscheidend portfolio aan modulaire producten ontwikkeld. Deze manier van bouwen (onder geconditioneerde omstandigheden) levert niet alleen verhoogde efficiency en constante kwaliteit op, maar leidt bovendien tot winst op het gebied van duurzaamheid. Ballast Nedam biedt modulaire concepten voor de woning- en utiliteitsbouw, die inzetbaar zijn voor nieuwbouw en renovatie. Ook voor infrastructuurprojecten maken we in toenemende mate gebruik van geprefabriceerde elementen en een gestandaardiseerde aanpak om kwaliteit te verhogen en kosten te reduceren. De industrialisatie van het bouwproces is een passend antwoord op de levenscyclusmanagementbenadering van opdrachtgevers en de veranderende maatschappelijke wensen en eisen van eindklanten.

Contact

Ringwade 71
3439 LM Nieuwegein
Postbus 1339 
3430 BH Nieuwegein
T. +31 (0)30 285 33 33
info@ballast-nedam.nl

Partners