Aiber

Partners
Aiber

Het DBFMO-contract wint terrein. Opdrachtgevers laten daarbij meer los dan zij gewend zijn. Opdrachtnemers moeten verder kijken dan naar de bouwfase alleen. Dit leidt, voor beide partijen, tot meer onzekerheden.

Aiber neemt deze onzekerheden weg. Dit doet zij door haar kennis en ervaring ten aanzien van exploitatie van dit type projecten in te brengen. Aan private zijde participeert zij als ondernemende adviseur in grote en kleine PPS-projecten. Aan publieke zijde ondersteunt zij opdrachtgevers bij de vormgeving en realisatie van een PPS.


Deel deze pagina

'We spelen graag een rol in het realiseren van vernieuwende vormen van samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.'

Over Aiber

Aiber bedient als gespecialiseerde PPS-speler een nichemarkt en is als ondernemende adviseur, exploitatie-architect en exploitatieregisseur uniek in de markt. Zij rafelt de behoefte van de klant uiteen tot de essentie, vertaalt deze naar een passende oplossing en stuurt op een optimale samenwerking. Zo verkleint Aiber de afstand én versterkt de langdurige relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Dit geeft publieke opdrachtgevers het gevoel ‘gehoord’ te worden en brengt private opdrachtnemers de kennis die zij nodig hebben om dit type projecten op een goede wijze aan te nemen en uit te voeren.

Waarom partner van De Bouwcampus?

“De missie en visie van Aiber sluit één op één aan op die van De Bouwcampus: door vernieuwend leiderschap, ketensamenwerking en levensduurdenken kan het rendement van geïntegreerde projecten omhoog, de faalkosten omlaag en kunnen kwalitatief betere resultaten worden bereikt. Wij pleiten voor het over de schutting heen kijken en evenwichtig behartigen van belangen van ontwerpers, bouwers, exploitanten en beheerders. Door onze praktijkervaring (we zitten middenin de voorbereiding, uitvoering en ingebruikname van geïntegreerde projecten) zien we wat er goed gaat en beter kan. Dit willen wij graag delen met de partners van De Bouwcampus.”

Contact 

Oud Aa 4b
3621LB Breukelen
T. 0346-217480
info@aiber.nl

Specificaties

  • Dutch Coastline Challenge

    Dutch Coastline Challenge

    Samen werken aan een veilige Nederlandse kust.

Partners