• Start
  • Nieuws
  • Gemeente Zaanstad start pilot voor duurzame aanpak funderingsproblematiek

Gemeente Zaanstad start pilot voor duurzame aanpak funderingsproblematiek

Gemeente Zaanstad start pilot voor duurzame aanpak funderingsproblematiek

Vanaf vandaag kunnen woningeigenaren met een slechte fundering zich samen met hun buren opgeven om mee te doen aan een pilot. Wethouder Songül Mutluer: “Veel Zaanse woningeigenaren krijgen te maken met funderingsproblemen. Met deze pilot onderzoeken we samen met partners Bouwend Nederland, De Bouwcampus en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wat een goede manier is om meerdere woningen tegelijk aan te pakken en deze te vervangen voor nieuwbouw dat meteen ook energiezuinig en toekomstbestendig is.”

Geplaatst: 17 juli 2019

Deel deze pagina

Particuliere eigenaren met woningen van vóór 1970 hebben meestal houten paalfunderingen. Deze vormen een risico voor scheuren en scheefstand. Funderingsherstel kost een hoop geld en betaalt zich niet altijd direct terug, zeker als de staat van de rest van het huis ook te wensen overlaat (achterstallig onderhoud, slechte isolatie). In deze gevallen kan sloop en nieuwbouw een betere optie zijn. Er komen dan geheel nieuwe, energiezuinige en levensloopbestendige woningen voor terug.

Gemeente ondersteunt woningeigenaren om tegelijk met buren actie te ondernemen

Wethouder Songül Mutluer: "Het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad is een prioriteit in Zaanstad. We willen eigenaren verleiden om hier sneller en meer werk van te maken. Voor rijtjeswoningen vergt dit extra aandacht, want je bent als eigenaar dan vaak afhankelijk van je buren. Daarom willen we dit nu nóg beter gaan ondersteunen."

Deelnemers aan de pilot krijgen gratis advies en begeleiding van professionals vanuit de gemeente en de samenwerkende partners. Denk hierbij aan hulp bij het vinden en rondkrijgen van financiering, bouwkundig en technische advies en het regelen van de nodige vergunningen. De kosten worden vooraf inzichtelijk gemaakt, inclusief de mogelijkheden om subsidies aan te vragen, bijvoorbeeld voor extra energiezuinige maatregelen.

Zaanstad krijgt van het Rijk een financiële bijdrage om deze pilot te organiseren, zoals toegezegd in de op 5 juli ondertekende Woondeal. De ervaringen die worden opgedaan worden gebruikt voor vergelijkbare situaties in de hele MRA (Metropoolregio Amsterdam).

De Bouwcampus volgt de pilot en heeft een rol bij de opschaling wanneer andere gemeenten bij hun funderingsproblematiek de kennis en leerervaringen uit Zaanstad willen inzetten.