Werken onder kwaliteitsborging

Werken onder kwaliteitsborging

Het Rijksvastgoedbedrijf wil dat gecontracteerde marktpartijen zélf verantwoordelijk zijn voor het beheersen van de kwaliteit van eigen producten en diensten. Dit betekent dat opdrachtnemers moeten gaan werken onder kwaliteitsborging. Tijd om hierover in gesprek te gaan. Afgelopen dinsdag 6 oktober kwamen opdrachtnemers, opdrachtgevers en (juridisch) adviseurs van diverse bedrijven bijeen op De Bouwcampus voor een marktmiddag over systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Deze marktmiddag is georganiseerd door het Rijksvastgoedbedrijf en mede mogelijk gemaakt door SBRCURnet en De Bouwcampus.  

Geplaatst: 12 oktober 2015

Deel deze pagina

SCB in de praktijk

Dagvoorzitter Astrid Feiter opende de marktmiddag en testte de kennis van de genodigden door middel van een quiz over SCB. Bij de vraag wie gebruik maakt van SCB bleef het angstvallig stil. Deze observatie illustreerde direct het belang van de marktmiddag om meer inzicht te krijgen in de voordelen van SCB ten opzichte van de traditionele werkwijze.

Timo Gieling van Cofely sprak over hun eerste ervaring met SCB bij het RVB-project PI Breda. Binnen het project bleek al snel dat SCB een andere werkhouding vraagt dan ‘business as usual’: “De opdrachtgever wil iets anders dan we gewend zijn.” Erik van den Broek, werkzaam bij Heijmans, bevestigde dit. SCB vraagt namelijk meer aandacht voor planvorming, zodat men beheerst aan de slag gaat. Juist door deze werkwijze ontstaat er een betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtgever en worden de verwachtingen beter afgestemd.

Sjaak Keuvelaar, Rijksvastgoedbedrijf, schetste de positie van de opdrachtgever in het SCB proces. Hierbij gaat het met name om loslaten van taken die niet meer onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever vallen en vertrouwen op het proces. “Een goed proces leidt immers tot een goed proces. En een fout in het product heeft altijd een procesfout als oorzaak,” aldus Keuvelaar.

Workshops

Na de plenaire opening wisselden de deelnemers gedachten uit, waarna acht workshops van start gingen. De onderwerpen van de workshops varieerden van de business case tot innovatie en SCB in de keten. Tijdens de workshops werden de deelnemers uitgedaagd de dialoog met elkaar aan te gaan over de verbeterpunten en ballast van SCB, voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Uit de verschillende sessies werd duidelijk dat SCB veel vragen oproept bij opdrachtnemers over de vereiste werkwijze. Bovendien beaamden alle deelnemers dat de samenwerking en afstemming van verwachtingen beter kan.

SCB is als trouwen

Na twee inspirerende workshoprondes werd Eva Klein-Schiphorst, directeur bij het Rijksvastgoedbedrijf, geïnterviewd over wat de markt kan verwachten van het Rijksvastgoedbedrijf met betrekking tot SCB. Tijdens het interview benadrukte Klein-Schiphorst dat de overheid de kwaliteit van het proces pas echt inziet als deze is aangetoond. Daarnaast gaat het om vertrouwen dat het product dan ook de juiste kwaliteit heeft. “SCB is als trouwen, alleen ken je de partner niet”. Blijf dus met elkaar praten aangezien je elkaar enkel leert kennen door middel van gesprekken. De dag werd afgesloten met een uitgebreid buffet en een gezellige borrel waar de genodigden nog nader ingingen op de hordes rondom de implementatie van SCB.