• Start
  • Nieuws
  • Vluchtelingen en statushouders verdienen ook een thuis

Vluchtelingen en statushouders verdienen ook een thuis

Vluchtelingen en statushouders verdienen ook een thuis

Vluchtelingen moeten op dit moment vaak verhuizen. Van noodopvang naar noodopvang en van asielzoekerscentrum naar asielzoekerscentrum. Voordat een vluchteling een eigen plek heeft in een sociale huurwoning, zijn er heel veel verhuizingen geweest. Consortiumpartners Flexotels, Brink Magement / Advies en architect Anne-Marie Pors hebben een geheel nieuw, duurzaam en vooral positief huisvestingsconcept voor vluchtelingen uitgewerkt; ‘ONDER(1)DAK’. Dit in het kader van een open oproep van het COA en de Rijksbouwmeester. Gemeenten en woningcorporaties kunnen met dit concept een kwalitatieve bijdrage leveren aan de huisvestingsbehoefte voor de vluchtelingen en statushouders.

Geplaatst: 20 april 2016

Deel deze pagina

Goedkoper, duurzamer, prettiger

Het concept ONDER(1)DAK kenmerkt zich doordat op één locatie de huisvesting aanpast wordt aan de situatie. De vluchteling blijft zo veel mogelijk op deze ene locatie. Het concept is goedkoper, kwalitatief hoogwaardiger, duurzamer, maar bovenal veel prettiger voor vluchtelingen en omwonenden. Architect Anne-Marie Pors daarover: “Op deze wijze faciliteren we niet alleen snel een dak boven het hoofd, maar bieden we een echt thuis aan asielzoekers en statushouders.” 

Omgekeerde integratie

Met dit concept wordt het begrip integratie omgekeerd. Er wordt een nieuwbouwwijk ontwikkeld, bij voorkeur daar waar direct starten mogelijk is. Overige nieuwbouw komt met het verstrijken van de tijd. Nieuwe bewoners kijken niet tegen een containerkamp aan, maar tegen volwaardige woongebouwen. Op termijn is de wijk geheel ontwikkeld en zijn de voormalige asielzoekers daarin opgenomen. Doordat de asielzoeker op deze plek blijft, is er ook een prikkel om te integreren. 

De metamorfose

Het gebouw verandert. Bij de eerste noodopvang is er weinig ruimte en weinig privacy voor de asielzoeker. In de laatste fase van naturalisatie bieden we in hetzelfde gebouw een normale eengezinswoning. Er worden zes gebouwen gerealiseerd.  Uiteindelijk worden dit 6x4 eengezinswoningen. In de eerste fase zijn er vier gebouwen voor wonen en twee voor voorzieningen. Aan de buitenzijde ogen ze als reguliere woningen. Er is sprake van een open-vloer concept om veel opvangcapaciteit te kunnen leveren. In de loop van de tijd gaan sommige bewoners terug naar het land van herkomst of elders. De druk neemt af. Door het plaatsen van scheidingswanden verandert het gebouw in een zelfstandige woning (fase 2). De privacy neemt steeds meer toe in de fase erna en de laatste stap is de aanpassing tot een zelfstandige woning, waarin een genaturaliseerd gezin kan blijven wonen. 

Flexibel en duurzaam

Wanneer welke fase zich voordoet en hoe de instroom van asielzoekers verloopt, is onbekend. Daarom is het concept flexibel. Afhankelijk van de situatie kan een fase worden verlengd of juist overgeslagen. De investering is rendabel en duurzaam, doordat er een gewone huurwoning of koopwoning ontstaat. Tijdelijk wordt de woning anders gebruikt en langzaam wordt deze vervolmaakt. Een groot verschil met de tijdelijke en relatief dure oplossingen die nu vaak voor vluchtelingen worden ingezet. ONDER(1)DAK biedt vluchtelingen en statushouders een echt thuis. 

De drie Consortiumpartners

Brink Management / Advies is zo’n honderd vast­goed­­specialisten rijk. Die overigens de hulp in kunnen roepen van nog eens ruim honderd collega’s van drie zuster­bedrijven binnen de groep. Brink Groep is sinds 1972 aan de slag voor orga­nisaties in de keten van bouw, huis­vesting en vast­goed. Van ont­wikkelaar tot eige­naar of ge­bruiker. Van bouw- en infra­bedrijf tot over­heid (op rijks- of lokaal niveau).

Voor Anne-Marie Pors Architect is ontwerpen van maatwerk een bewuste keuze. Door directe en persoonlijke samenwerking met opdrachtgever dan wel met partners in een ontwerpteam wordt er een optimaal resultaat bereikt. Met als uitgangspunt de (persoonlijke) wensen binnen het beschikbare budget en overige kaders te  verwezenlijken. Daarbij spelen kwaliteit, materialisatie en detaillering een belangrijke rol. Alleen door deze aspecten niet uit het oog te verliezen tijdens het uitwerken en uitvoeren van het ontwerp, dan kom je tot een esthetisch en functioneel eindresultaat.

Flexotels is leverancier van mobiele hotelkamers. De tijdelijke onderkomens worden binnen enkele dagen gerealiseerd tot compleet ingerichte kamers. Met 450 kamers bediend Flexotels voornamelijk meerdaagse festivals en sportevenementen door heel Europa. De afgelopen jaren is er ook de nodige ervaring opgedaan in het opvangen van asielzoekers op verschillende locaties door heel Europa . Door ‘t innovatieve inklapsysteem van Flexotels worden er 20 kamers in één keer getransporteerd en kan er snel op de vraag ingespeeld worden.

Brink Groep

Brink Groep is partner van De Bouwcampus.