Vervolg 'Hergebruik kunstwerken, hoe dan?'

Vervolg 'Hergebruik kunstwerken, hoe dan?'

Dat hergebruik van kunstwerken belangrijk en interessant is hebben we samen duidelijk vastgesteld tijdens de eerste verkenningsbijeenkomst. Dat er veel vragen te beantwoorden zijn voordat een brug daadwerkelijk op een nieuwe bestemming wordt hergebruikt, weten we ook. We hebben in ons team bij De Bouwcampus de resultaten van de workshops verwerkt en vatten de vraagstukken samen in een aantal hoofdzaken. Klik hier voor meer informatie over hergebruik van kunstwerken.

Wil je ook meewerken? Meld je dan aan via onderstaande link. 

Bekijk hier het verslag van de eerste bijeenkomst. 

Geplaatst: 13 november 2019

Deel deze pagina

DE VRAAGSTUKKEN

Dat hergebruik van kunstwerken belangrijk en interessant is hebben we samen duidelijk vastgesteld. Dat er veel vragen te beantwoorden zijn voordat een brug daadwerkelijk op een nieuwe bestemming wordt hergebruikt, weten we ook. We hebben in ons team bij De Bouwcampus de resultaten van de workshops verwerkt en vatten de vraagstukken samen in een aantal hoofdzaken.

1 - PROCESSTAPPEN

Wat moet ik, in welke volgorde, allemaal uitzoeken en organiseren als ik een gebruikte brug wil toepassen op een andere locatie? Waar moet ik op letten, waar haal ik informatie vandaan, waar kan ik dingen laten uitzoeken en hoe krijg ik advies?

2 - ASSETMANAGEMENT

Als je beheer van assets combineert met het beheer van materialen, of bij je programmering met de beschikbaarheid van materialen rekening wilt houden, wat betekent dat dan voor de inrichting van je assetmanagementorganisatie?

3 - VERKENNING KENNISVRAGEN

In de workshop van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) zijn twee fundamentelere vragen geformuleerd.

A - CIRCULARITEIT

Hergebruik doe je ten behoeve van circulariteit. Hoe weet je of je goed circulair bezig ben, wat is een afwegingskader voor het circulair realiseren van je kunstwerk?

B - TOETSING

Hoe toets je of een object geschikt is voor hergebruik, wat moet je onderzoeken en hoe doe je dat?

AANPAK VRAAGSTUKKEN

Het bestuur van De Bouwcampus heeft vervanging en renovatie van infrastructuur als een van haar hoofdopgaven gekozen. Circulariteit is daarbinnen een belangrijk onderdeel. Onze ambitie is versnelling van vernieuwing. Voor hergebruik van kunstwerken betekent dit dat we actief willen bijdragen aan de ontwikkeling ervan. Samen met jou willen we ervoor zorgen dat hergebruik op korte termijn 'het nieuwe normaal' is. Om dit te bereiken is de onderstaande aanpak van de vraagstukken opgezet. Graag vragen wij aan jou om ons via onderstaande button te laten weten óf je wilt meedenken en zo ja, aan welk vraagstuk?

1 - WERKWIJZER ONTWIKKELEN

We willen een werkwijzer ontwikkelen waarin praktijkcases (bestaand en nieuw) centraal staan. Hierin bundelen we alle kennis en ervaring die beschikbaar is zodat volgende projecten hiermee geholpen zijn en er een minder hoge drempel ontstaat om te beginnen met nadenken over hergebruik. Onze bedoeling is een community te vormen waarin niet alleen gebundeld en geborgd wordt wat we al weten, maar vervolgens ook samengewerkt wordt om de kennis te verrijken door mensen en praktijkcases te zoeken die de te onderzoeken vragen helpen te beantwoorden.

Op korte termijn willen we een verkennend gesprek organiseren om te onderzoeken hoe we komen tot een werkwijzer en hoe we zo'n product zien. Breng jij praktische ervaring en praktijkcases in om zo een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de werkwijzer?

2 - VERKENNING ASSETMANAGEMENT

Op korte termijn willen we een verkennend gesprek organiseren over assetmanagement in relatie tot hergebruik. We doen dit waarschijnlijk samen met iAMPro, de community voor assetmanagers in Nederland. Verken jij met ons mee?

3 - VERKENNING KENNISVRAGEN

De twee fundamentele vragen over toetsing en circulariteit zijn geformuleerd in de workshops van het BTIC. Op korte termijn willen wij samen met BTIC een verkennend gesprek organiseren om te bepalen wat aan kennis ontwikkeld moet worden om hergebruik het nieuwe normaal te laten worden. Denk jij mee over de kennisvragen?

DOE JIJ OOK MEE?

Klik hier om je aan te melden!