• Start
  • Nieuws
  • Verslag evaluatie Circulaire Infra Community

Verslag evaluatie Circulaire Infra Community

Verslag evaluatie Circulaire Infra Community

In het provinciehuis van Noord-Brabant vond op dinsdag 4 september de afrondende bijeenkomst van de Circulaire Infra Community plaats. Tijdens deze bijeenkomst is het co-creatieproces van de afgelopen twaalf maanden geëvalueerd met een aantal community-leden en is er een presentatie gegeven aan het programmateam van SmartwayZ.NL met de belangrijkste bevindingen. Lees hieronder het verslag van de bijeenkomst.

Lees hier meer over de Circulaire Infra Community.

Bekijk hier een poster die het co-creatietraject van de Circulaire Infra Community visualiseert en bekijk hieronder de video waarin deelnemers van de community hun ervaringen met dit co-creatietraject delen.

 

 

Geplaatst: 20 september 2018

Deel deze pagina

Evaluatie co-creatieproces

In september 2017 is begonnen met het verkennen van de door InnovA58 en SmartwayZ.NL ingebrachte opgave. De verschillende plenaire sessies hebben ertoe geleid dat er een drietal bouwstenen gedefinieerd zijn waar de volgende drie teams aan gewerkt hebben:

  • Meekoppelkansen
  • Lef om samen te werken
  • Visie op een circulaire weg

Nu een jaar verder kan er geconcludeerd worden dat er grote stappen zijn gezet. “Er wordt snel vergeten waar we een jaar geleden waren. We hadden geen idee hoe en wat er allemaal mogelijk is in deze opgave en kijk waar we nu staan”. Tijdens het proces zijn er visies ontwikkeld die voor InnovA58 implementeerbaar zijn. Zaak is nu om deze visies op grotere schaal te implementeren.

Naast de uitkomsten van het proces is er ook stilgestaan bij het co-creatieproces zelf. Wat de deelnemers aan de evaluatie voornamelijk is opgevallen is dat er eigenlijk twee sub-processen, elk met een eigen doel, tegelijkertijd hebben plaatsgevonden. Zo had InnovA58 als doel van deze samenwerking het ontwikkelen van experimenten op de corridor via een convergerend proces. De Bouwcampus werkte juist met een divergerende co-creatieaanpak, die pas aan het eind tot een visie per team heeft geleid. Dit heeft tot spanningen tussen beide processen geleid. De feedback die wordt gegeven is om meer gesprekken tussen kernpersonen van beide ‘kolommen’ te organiseren zodat de spanningen omgezet worden naar verhoogde productiviteit. Dit is iets dat meegenomen wordt in eventuele vervolgtrajecten.

De RUG heeft afgelopen jaar observerend onderzoek gedaan bij het Living Lab Circulair Ontwerp InnovA58, in opdracht van Rijkswaterstaat. Lees hier het eindrapport met observaties van het co-creatietraject.

Programmateam SmartwayZ.NL

Onder leiding van Stan Kerkhofs van Rijkswaterstaat zijn de belangrijkste bevindingen gepresenteerd aan het programmateam. Jeroen Kruithof gaf een korte uitleg over de werkwijze die De Bouwcampus heeft gebruikt bij deze opgave. Hij benadrukte de toewijding van alle betrokken partijen en sprak uit dat nu de ideeën in een vervolgproces verder vormgegeven moeten worden.

Bekijk hier de presentatie.

Hierna werden drie filmpjes vertoond die illustreren hoe een circulaire weg eruit ziet:

Om deze visies verder uit te kunnen werken zal de markt lef moeten tonen om écht samen te willen werken. Dit kan, zoals Simone Houtman van Rijkswaterstaat aankaart, op basis van nieuwe contractvormen die leerruimte creëren in de contracten. Contractvormen waar deze leerruimte is ingebouwd vallen of staan bij het wederzijdse vertrouwen die partijen in elkaar hebben. Het doel dient duidelijk geformuleerd te zijn.

Voor Maaike Paulissen van de gemeente Tilburg is het doel duidelijk en is het tijd voor actie. “Van A naar Beter, naar Simply the Best”. Nu deze grote gebiedsopgave op tafel ligt, moet er doorgepakt worden om op een pionierende manier gebruik te maken van de mogelijkheden en zo Noord-Brabant op de kaart te zetten. Ontwikkel zowel een circulaire energie- als een grondstoffencorridor langs het tracé van de A58.

Afsluitend sprak Stan Kerkhofs over de uitdagingen waar we nu voor staan. Vanuit de verschillende invalshoeken komen de doelen van SmartwayZ.NL (duurzame mobiliteit) en Rijkswaterstaat (duurzame leefomgeving) goed samen in InnovA58. De ruimte die nu geboden wordt aan living labs, waar ruimte is om te experimenteren met de uitkomsten van de Circulaire Infra Community, zal de volgende stap zijn in het realiseren van de eerste circulaire snelweg van Nederland.