• Start
  • Nieuws
  • Verslag eerste bijeenkomst 'Vol onder maaiveld'

Verslag eerste bijeenkomst 'Vol onder maaiveld'

Verslag eerste bijeenkomst 'Vol onder maaiveld'

In steden zijn er grote zorgen over de kabel- en leidingeninfrastructuur. De kwaliteit van de leefomgeving komt onder hoge druk te staan gezien de huidige situatie in de ondergrond én de maatschappelijke opgaven. Zonder structurele veranderingen is het onmogelijk alle ambities te realiseren. Een aantal gemeenten vormt samen een koplopergroep die oplossingen wil zoeken samen met marktpartijen en kennisinstellingen. 

In samenwerking met COB organiseert De Bouwcampus het co-creatietraject ‘Vol onder maaiveld’. De eerste sessie vond plaats op dinsdag 24 september, de tweede sessie vindt plaats op vrijdag 1 november 2019. Je kunt je hiervoor nog aanmelden!

Tijdens de eerste co-creatiebijeenkomst is met ruim 100 aanwezigen gezocht naar technische oplossingen voor herinrichting van de stedelijke ondergrond, lees hieronder het verslag. 

Klik hier voor meer informatie over dit co-creatietrjaject

Geplaatst: 01 oktober 2019

Deel deze pagina

Aan het begin van de bijeenkomst laat Edith Boonsma (COB) een video zien. Ze geeft hierbij aan met welke coalitie van gemeenten er wordt gezocht naar oplossingen. Edith: ‘Het gaat vandaag om technische, innovatieve oplossingen. Als je die hebt en regels vormen geen probleem, dan wil je vanzelf ook samenwerken’.

Bekijk hier de presentatie van 24 september. 

Marten Klein van de gemeente Amsterdam schetst het probleem en noemt voorbeelden van ontwikkelingen die het steeds voller maken: ‘Er is heel veel dat de komende jaren onder de grond erbij moet. In Amsterdam zijn we nu al in projecten aan het passen en meten. De conclusie is dat de puzzel niet altijd meer gelegd kan worden. Het past niet onder de grond!’

De dagvoorzitter vraagt de aanwezigen om meer voorbeelden van ontwikkelingen waarmee rekening gehouden moet worden in de ondergrond. Vanuit de zaal worden de volgende voorbeelden genoemd: verbeteren van het leefklimaat, ondergrondse waterstromen, waterberging, problemen met funderingen, behoud van monumentale bomen, opladen van auto’s, vervangen van kademuren, opslag van elektriciteit, etc.

Harald Versteeg legt uit dat we vandaag op zoek gaan naar droomideeën, waarbij we de belemmeringen van vandaag de dag negeren. Ga er eens vanuit dat er wel optimaal wordt samengewerkt en dat financiering ook geregeld wordt. Wat wordt er dan mogelijk? 

In de eerste brainstorm-ronde wordt in groepen gewerkt. Alle ideeën zijn in deze ronde goed en discussies worden vermeden. Na de sessie van 1 november zullen er kleine groepjes deelnemers zijn ontstaan, die gezamenlijk een idee verder willen uitwerken. ‘De beste ideeën worden breed gedragen, geven een integrale oplossing die betaalbaar is, zorgen voor minder hinder en bieden flexibiliteit zodat aanpassingen eenvoudig zijn te realiseren. Voor dit traject van De Bouwcampus in samenwerking met het COB is tevens relevant dat een idee binnen een aantal jaren in de praktijk is te realiseren.

Overzicht van ideeën in categorie

1

Efficiënter de ruimte benutten in de ondergrond door technische maatregel

2

Reduceer het probleem door de behoefte aan ruimte in de ondergrond te verkleinen

3

Zelfvoorzienende wijken

4

Werkwijze/ slimmere uitvoering gericht op bv goedkoper, minder hinder

5

Regie/governance/ regelgeving

6

Informatie/data

7

Financiering

8

Overig

Tabel 1: Categorieën van ideeën genoemd in de brainstormsessie. 

Overzicht van ideeën met pitchers

Na de brainstormsessie wordt een deel van de ideeën verder uitgewerkt. Bij de afsluiting wordt een oproep gedaan aan de zaal om per idee aan te geven wie dat idee op 1 november wil pitchen. Onderstaand vind je een overzicht van de ideeën waarvoor zich al iemand gemeld heeft om te pitchen, met een korte uitleg.

Gebouw zelfvoorzienend maken en zo behoefte aan infrastructuur verkleinen

Karel Ossewaarde, Rob Lith

3

Kleinschalig infra per wijk en sluit wijken op elkaar aan met hoofdinfrastructuur

Hugo Hoenders ,Robbert Ephraim, Ruud ijtsma (BN)

3 en 1

Oude ongebruikte buizen gaan gebruiken als mantelbuis

Jair Smits

4

Wijk of straat zelfvoorzienend maken en zo behoefte aan infrastructuur verkleinen

Henk jan Mebius

3

Eerst bepalen wat er echt ligt voor start van een project

Frenk de Rouw

6 en 4

Modulair systeem

Veel ideeen om elementen te gebruiken waarin meerdere typen infrastructuur zijn geintegreerd

Tjaart Vos Rene Frinks, John Driessen, Kim Coates en Leonie van Twist

1

Bij Nieuwbouw van gebouwen eerst terrein ophogen

 

-

Gebruik bomen als mantelbuis/mast voor kabels

Kim Coates, Leonie van Twist

2

Waterberging onder de weg en holle ruimte ook benutten voor infrastructuur

Harald Lever, Henk vd Maas,  Lex Halsema en Dorian Hill

1

Ontwerpen via algoritmen maakt het mogelijk toch passende oplossingen te bedenken in volle ondergrond.

Sander vd Heijden

5

Multikabel voor alle telecom kabels in plaats van los naast elkaar

 

1 en 5

Telecom privé moet verplicht door de lucht waardoor minder kabels nodig zijn

 

2

SMART grids (niet op piekbelasting ontwerpen)

 

2

Grof diep grid voor infrastructuur met startschachten op locaties waar wel ruimte is en via microtunneling vertakken

John Henzen,  Mark vd Putten

1

Gevels gebruiken zowel voor opwekking als voor aanleg kabels.

Past bij zelfvoorzienend maken

2

Combineer infrastructuur met constructie van kades

Lidwien Besselink Andre Opdam samen met grachten

1 of 4

Verticaal smalle diepe schacht waarin infrastructuur onder elkaar ligt in plaats van naast elkaar

Ferry Bischop

1

Maak ruimte

Sloop huizen voor tracés

Bastiaan Winde

8

Gebruik grachten

Idee is samengevoegd met kades

 

Gebruik het dak van rijtjeshuizen voor aanleg van infrastructuur

 

2

Groen niet in de grond maar erop of aan gebouwen

 

2

Gebruik ruimte ònder de bomen voor een tracé

Marina Vasarini Lopes

1

Slim wegdek

 

1

     

Tabel 2: In ronde 2 en 3 uitgewerkte ideeën met de naam van de persoon of personen die hebben aangegeven op 1 november te gaan pitchen. Het nummer erachter verwijst naar een van de categorieën.  

Na afloop geeft Marten Klein aan blij verrast te zijn door de oogst. ‘Technisch vernuft gaat ons verder brengen. Er is vandaag een netwerk ontstaan van knappe koppen.’ Minimaal bovenstaande ideeën zullen gepitcht worden op de tweede bijeenkomst, vrijdag 1 november. Er is zeker nog ruimte voor extra pitches. Dat mag zijn met één van de ideeen uit de eerste bijeenkomst waarvoor nog geen persoon zich heeft gemeld, maar het mag ook een geheel nieuw idee zijn. Wie denkt het ei van Columbus in handen te hebben kan zich dan ook aanmelden bij Harald Versteeg via h.versteeg@debouwcampus.nl

Vrijdag 1 november worden de ideeën gezamenlijk verrijkt en verder uitgewerkt, waarna de groep bepaalt welke ideeën zich het beste lenen om in de praktijk toegepast te gaan worden.

Wil jij ook deelnemen aan de tweede co-creatiebijeenkomst op vrijdag 1 november? Klik dan hier om je aan te melden.

01
02
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13