Verslag Blast-Off! Open Leeromgeving

Verslag Blast-Off! Open Leeromgeving

Vrijdag 15 november vond in het Luchtvaartmuseum Aviodrome de BLAST-OFF! van de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen plaats. Tijdens de werkconferentie presenteerden vijf themalijnen aan verschillende 'Raadkamers' hun resultaten van de afgelopen 10 maanden. Voorafgaand aan de werkconferentie gaf de zesde themalijn, Inkoop & Aanbesteding, onder het genot van een ontbijtje inzicht in de SBIR-procedure. Het Projectteam Circulair Viaduct presenteerde bovendien een integraal advies van hun ervaringen met de montage en demontage van het viaduct aan alle geïnteresseerden. Het was een energieke dag! Deelnemers waren positief, kritisch en zij stelden gerichte vragen. De adviezen voor de SBIR-uitvraag zijn aangescherpt en er is weer een concrete stap gezet in de ontwikkeling van circulair bouwen.

Klik hier voor het verslag van de marktconsultatie van vrijdag 13 december.

Klik hier voor meer informatie over de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen

Bekijk hieronder het videoverslag.

Geplaatst: 18 november 2019

Deel deze pagina

Motoren warm draaien bij het SBIR-Ontbijt

De themalijn Inkoop en Aanbesteden gaf een presentatie over SBIR, Strategic Business Innovation Research. SBIR biedt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en spreekt het innovatieve vermogen van de markt aan. Onderzoek en ontwikkeling worden vroegtijdig beloond. Jeroen Koopman en Steyn Reimert beschreven de algemene procedure, het intellectueel eigendom en de beoordelingscriteria van een SBIR. Bekijk hier de presentatie van de themalijn Inkoop en Aanbesteden.  Lees meer over de SBIR waar de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen naar toe werkt in deze leaflet.

BLAST-OFF! start werkconferentie 

Afbeelding launchingcustomerMaurice van Rooijen, Procescoach van de Open Leeromgeving en lid van het kernteam, schetst de context van deze BLAST-OFF! De werkconferentie van vandaag is gericht op de oplevering van resultaten van de Open Leeromgeving en de start van de SBIR. Aan de hand van de raketillustratie wordt het proces van intentie tot daadwerkelijke realisatie (Launching Customer), waar de SBIR een onderdeel van is, toegelicht. Bij een SBIR worden offertes van de markt beoordeeld op: impact, economisch perspectief, (technische) haalbaarheid en in beperkte mate prijs. De partijen die worden geselecteerd gaan een betaald haalbaarheidsonderzoek realiseren. Daarna worden betaalde opdrachten gegeven tot het maken prototypes.

Presentatie feiten en cijfers V&R-opgave

Frederieke Knopperts, Programmamanager Circulaire Economie bij Rijkswaterstaat geeft de stand van zaken weer van de vervangings- en renovatieopgave. De vervangingswaarde van alle bruggen en viaducten in beheer bij Rijkswaterstaat wordt geschat op 16 miljard euro. Dit gaat om 5.654 bruggen en viaducten. Deze opgave biedt een uitgelezen kans om vanuit de bouw bij te dragen aan duurzaamheidsdoelstellingen om in 2030 circulair te gaan werken en aan het verjongen en vernieuwen van onze infrastructuur. We moeten deze opgave samen anders doen.
Bekijk hier de presentatie van Frederieke voor alle feiten en cijfers.

Integraal advies circulair viaduct

De eerste stappen naar anders werken zijn gezet met de Open Leeromgeving en door het projectteam circulair viaduct, een samenwerking tussen Van Hattum en Blankevoort, Rijkswaterstaat en Consolis Spanbeton. De betrokkenen worden naar voren geroepen en gefeliciteerd met het winnen van de Betonprijs. Alle lessen uit de samenwerking zijn gevat in een boekje dat werd aangeboden aan Cees Brandsen (Rijkswaterstaat) en Jeroen Bonekamp (Van Hattum en Blankevoort). Bekijk de video van het monteren en demonteren van het circulair viaduct en download het advies via www.circulairviaduct.nl

Terugblik proces Open Leeromgeving 

Bram van den Heuvel, Innovatie en Markt bij Rijkswaterstaat, beschrijft het proces dat doorlopen is met de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen. Op 14 januari is deze gelanceerd en op 12 maart daadwerkelijk gestart op De Bouwcampus. Vandaag is de oplevering van uitkomsten van de themalijnen. Wouter van den Berg, thematrekker Materiaal: ‘De open leeromgeving heeft meer opgeleverd dan vandaag wordt gepresenteerd, met name een stuk bewustwording.’ Bekijk hier de videocompilatie waarin de andere thematrekkers hun ervaringen delen over 10 maanden Open Leeromgeving.

Thematrekkers gaan ten rade bij de Raadskamers

Vijf themalijnen presenteerden hun resultaten in vijf rondes, waarbij ze elke ronde langs een 'Raadkamer' gingen. De Raadkamers beoordeelden de resultaten vanuit verschillende invalshoeken. Deze beoordelingsrondes zijn gebaseerd op de daadwerkelijk SBIR beoordelingen.  

 • Raadkamer Opdrachtgevers
  - Cees Brandsen, Rijkswaterstaat
  - Paul Waarts, Provincie Noord-Holland

 • Raadkamer Opdrachtnemers
  - Jaap de Koning, Witteveen en Bos
  - Jeroen Bonekamp, Van Hattum en Blankevoort

 • Raadkamer Projecten
  - Grietske van Bodegom-Woudsma, Rijkswaterstaat project N33
  - Paul Gommers, Rijkswaterstaat

 • Raadkamer Kennis
  - Gerben Hofmeijer, AT Osborne
  - Willy Peelen, TNO

 • Raadkamer andere sectoren
  - Maxime Kathmann, Universiteit Utrecht
  - Leontien de Waal, Rabobank

In vijf rondes werden kritische vragen gesteld door de Raadgevers waardoor het advies voor de SBIR door alle themalijnen kan worden aangescherpt. Overige deelnemers werd gevraagd om de presentaties op drie vragen te beoordelen:

1. In hoeverre helpt dit voorstel en advies in het realiseren van circulaire bruggen en viaducten?
2. Is hetgeen gepresenteerd volgens jou (technisch) haalbaar?
3. Is het commercieel interessant?

Binnenkort koppelen we de gegeven beoordelingen samen met de concept SBIR-uitvraag gedetailleerd terug.

Presentaties door de themalijntrekkers

Klik op onderstaande links om de presentaties te downloaden van de thematrekkers. 

Rode draden voor de scope van de SBIR

Alle resultaten van de Open Leeromgeving worden meegenomen in de SBIR-uitvraag. Op hoofdlijn zijn de adviezen van de themalijnen:

 • Ontwerp: Kies een circulaire ontwerpstrategie op basis van het type object, de omgeving en het toekomstperspectief
 • Materiaal: Maak 4 percelen:
  * Waardebehoud bij renovatie
  * Gebruik van secundaire bouwstoffen uit hergebruik en recycling bij renovatie en vervanging
  * Gebruik van hernieuwbare materialen bij renovatie en vervanging
  * Toekomstig hergebruik van materiaal bij vervanging
 • Technologie en Data: Gebruik simulatie(games) als middel om versneld en in een veilige omgeving blokkades en behoeften van ketenpartijen concreet te maken en helpen op te heffen.
 • Business- & Valuecase: Zoek naar het best passende circulaire businessmodel
 • Ketensamenwerking: Zoek naar systeemverandering en het verminderen van de vraag naar (primaire) grondstoffen

De projecten N33 en InnovaA58 willen in ieder geval de SBIR-resultaten toepassen.

Speciale afsluiting van de dag

Alle deelnemers konden na afloop van het symposium een bezoek brengen aan het Luchtvaartmuseum Avidrome waar de ontwikkelingen en innovaties binnen de luchtvaart worden getoond. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt!

Het geld dat normaal gaat naar bloemen voor sprekers gaat naar de Happy energy foundation, geïnspireerd op het gedachtegoed van Wubbo Ockels.

Vervolgstappen

Vrijdag 13 december organiseert Rijkswaterstaat een marktconsultatie waar de concept-uitvraag zal worden gepresenteerd. Klik hier voor meer informatie.
In de week van de circulaire economie (februari 2020) zal de daadwerkelijke uitvraag gepubliceerd worden op Tenderned.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26