Verslag bijeenkomst jongeren breed netwerk

 Verslag bijeenkomst jongeren breed netwerk

Op woensdag 5 juni vond op de PROVADA de jongeren brede netwerrkbijeenkomst plaats. Hier hebben jonge vernieuwers zich gebogen over het thema 'Samenwerken op basis van vertrouwen'.
Peter Oosterloo opent de bijeenkomst. Hij is vanuit het Rijksvastgoedbedrijf en het Opdrachtgeversforum in de Bouw betrokken bij een initiatief om samen met De Bouwcampus een breed netwerk te organiseren voor jong professionals die werkzaam zijn in de vele deelsectoren van de bouw. “In het najaar van 2018 hebben verschillende jonge bouwers, opdrachtgevers, adviseurs en De Bouwcampus gezegd dat zij dromen van een ‘Bouwbranche zonder grenzen’.

Geplaatst: 24 juni 2019

Deel deze pagina

Wij werken namelijk allemaal aan dezelfde maatschappelijke uitdagingen: van duurzaamheid tot vergrijzing. En vaak doen onze organisaties dat ook nog eens samen. Elkaar nu leren kennen levert daardoor sectorbreed kennis, begrip en plezier op dat zich terugverdient in de echte projecten!”
Peter nodigt iedereen uit om meer met elkaar te doen. Vanmiddag kunnen we daar weer even in oefenen.

Via een app kan er gereageerd worden op stellingen, hierbij kan worden gekozen uit 3 antwoorden. De eerste stelling die door Peter wordt voorgelegd is: “Bestaat er een bouwbranche zonder grenzen?

 • Jazeker! Daarom ben ik hier. (5 stemmen)
 • Dat weet ik nog niet. (9 stemmen)
 • Nee, ik denk dat dit te idealistisch is. (5 stemmen)

Peter vraagt aan een deelnemer die met ‘nee’ heeft gereageerd naar zijn motivatie: “We creëren de grenzen zelf. Soms zijn deze grenzen ook nodig, maar de vraag is dan waar je ze neerlegt.” Een andere deelnemer geeft aan dat je als jongere de bestaande vooroordelen op je werk meteen al mee krijgt. Van oudere collega’s krijgen ze te horen hoe je die aannemers moet aansturen, of hoe je met opdrachtgevers om moet gaan.

Vervolgens neemt Samantha Wicht van De Bouwcampus het woord: “De Bouwcampus vormt een neutrale plek waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen even los van de belangen die in het dagelijkse werk spelen met elkaar in openheid samenwerken aan de grote maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de verduurzaming en de enorme vervangingsopgave in zowel de infrastructuur als de woningbouw en kantoren. Aan deze opgaven kunnen we niet alleen werken. Ze vragen om samenwerking en dat vraagt vertrouwen. Aan het begin van deze bijeenkomst is er bewust alleen naar je naam gevraagd. Bij samenwerking draait het om jou als persoon en niet om van welke organisatie je bent. De benodigde verandering komt vanuit jouw persoonlijke intrinsieke motivatie.”

De volgende stelling wordt door Samantha voorgelegd: “Ik heb het gevoel dat wij in de bouwbranche goed met elkaar samenwerken aan de maatschappelijke opgaven.”

 • Ja, elke dag weer! (0 stemmen)
 • Mwah, dit kan altijd beter. (14 stemmen)
 • Nee, we doen dit alleen als de druk te hoog is. (5 stemmen)

Gevraagd naar de motivatie achter de reactie ‘nee’ geeft een deelnemer aan: “De ambitie om samen te werken ligt wel hoog, maar het is lastig om dit in de praktijk waar te maken.” Een deelnemer die gereageerd heeft met ‘mwah’ geeft aan dat dit erg afhankelijk is van de opgave en de betrokken partijen. Samantha geeft aan dat dit laatste precies de reden is waarom iedereen in deze sessie even los staat van zijn of haar organisatie.

De volgende stelling luidt: “We nemen de tijd om vertrouwen op te bouwen in nieuwe samenwerkingen.”

 • Ja ik zet mij hier elke dag weer voor in. (11 stemmen)
 • Nee, we gaan gewoon aan de slag. (7 stemmen)
 • Ik vind het belangrijk, maar er wordt niet om gevraagd. (0 stemmen)

De reacties zijn hier bij de ‘nee’ dat we het wel willen, maar er de tijd niet voor nemen. Er wordt beaamt dat het zeker wel nodig is, bijvoorbeeld als je de stap wilt zetten naar circulair bouwen. Het gaat om de intrinsieke motivatie van de individuele mensen.

De laatste stelling luidt: “Ik heb gevoel invloed te hebben om vertrouwen in de branche te doen toenemen.”

 • Nee, zou dat kunnen dan? (0 stemmen)
 • Mwah, valt tegen in mijn huidige functie. (2 stemmen)
 • JA! (15 stemmen)

De deelnemers hebben allemaal wel het gevoel invloed te hebben. De reactie ‘mwah’ is vooral omdat de branche wel heel erg groot is. Binnen de projecten wordt de invloed zeker wel gevoeld. Iedereen bevestigt dat vertrouwen essentieel is om elkaar waar nodig te versterken. “We vinden het allemaal belangrijk, maar laten onszelf steeds weer meeslepen in de drukte van het werk.”

Allard Jolles, hoofd Strategie van het Rijksvastgoedbedrijf, krijgt vervolgens het woord. Zijn standpunt is om vertrouwen te geven, in de hoop dat je het terug krijgt. Hij komt ook uit de muziekwereld, heeft in een band gespeeld. Tussen bandleden is vertrouwen een noodzaak. Allard wil verder ook meegeven dat we in het werk vooral gefocust zijn op onze werkrelaties maar vaak ook andere zaken gemeen hebben met elkaar. De mensen waar je in je werk mee te maken hebt hebben wellicht óók kinderen die naar school gaan, zijn óók lid van een sportvereniging of óók doen vrijwilligerswerk. Zo maak je veel makkelijker een connectie met elkaar.

Nynke Sijtsma, sinds 1 juni directeur van De Bouwcampus, daarvoor afdelingshoofd bij het Rijksvastgoedbedrijf, wil de deelnemers uitdagen om soms ook een beetje ‘een boefje te zijn’. Om verandering tot stand te brengen vraagt dat ook wel eens dat je wat buiten de lijntjes kleurt, wat reuring creëert. Het gaat erom dat je je realiseert dat ieder individu het verschil kan maken. Gevraagd naar een voorbeeld uit haar eigen praktijk noemt Nynke de tijdelijke rechtbank van Amsterdam. Dat is een project dat als voorbeeld wordt genoemd. Toen door een team werd geopperd om het project circulair te maken, was niet iedereen daarover meteen enthousiast. Het is juist dan belangrijk om de rug recht te houden, erin te blijven geloven en ervoor te blijven staan. Mensen mee blijven nemen, ook als het wat spannender wordt.

Allard wordt ook om een voorbeeld gevraagd. Recent hebben ze gewerkt aan een update van de portefeuillestrategie. Deze hebben ze nu voor het eerst samen met hun klanten (defensie, justitie etc.) opgesteld. Dat proces heeft langer geduurd dan anders, maar het resultaat is nu herkenbaar voor iedereen. Allard gelooft sterk in de tegeltjeswijsheid: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.”

Vervolgens gaan de deelnemers in kleine groepen uiteen en buigen zich gezamenlijk over de vragen “Wat gaan jullie morgen doen om het vertrouwen in samenwerking in de branche te vergroten?” en “Hoe houden jullie elkaar daarop scherp?”

Uit de groepen komen veel vergelijkbare stappen naar het vergroten van het vertrouwen:

 • Open en transparant zijn over je belangen, maar ook je zorgen. 
 • Zoeken naar het gezamenlijke belang en de gezamenlijke ambitie.
 • Elkaar iets gunnen.
 • Elkaar aanpsreken op houding en gedrag

Samenwerken in vertrouwen vraagt een groot reflectief vermogen. Als er in de samenwerking iets mis gaat zit er ook altijd iets van de oorzaak bij jezelf.

Een sessie als deze zien de deelnemers als zeer nuttig. Je kunt veel van elkaar leren over de verschillende deelsectoren heen. Bovendien blijf je daardoor breed kijken en verbindingen leggen. Het is prettig om het gesprek hoog over te voeren, los van concreet werk en de bijbehorende belangen. Het stelt je in staat om ook de verschillen met elkaar te bespreken.

Allard daagt de deelnemers uit om in een volgende bijeenkomst in elkaars rollen te stappen.

Deelnemerslijst
Deelnemerslijst Jongerenbijeenkomst