• Start
  • Nieuws
  • Verslag bouwsector brede jongerenbijeenkomst

Verslag bouwsector brede jongerenbijeenkomst

Verslag bouwsector brede jongerenbijeenkomst

Op initiatief van jong Bouwend Nederland, jong NLingenieurs, jong Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI), de ambassadors of Change (Opdrachtgeversforum) en jong platform WOW zijn op donderdag 6 december 30 bestuursleden en vertegenwoordigers van jong verenigingen en netwerken bijeengekomen op De Bouwcampus. Insteek van de avond was een nadere kennismaking en een gezamenlijke zoektocht naar nut, noodzaak en vorm van een bouwsector breed jongerennetwerk.

Uitspraken van deelnemers op de achterkant van een bierviltje:

“De Nederlandse bouw is verzuild, deze kokers zijn de fundatie, de heipalen, nu nog een betonvloer om samen op te dansen!”

“VIND WAT ONS VERBIND”

Geplaatst: 14 december 2018

Deel deze pagina

Opening

Drie van de initiatiefnemers van deze bijeenkomst, Yuri Kiontke van jong Bouwend Nederland, Rob van Dinther van jong Techniek Nederland en Peter Oosterloo van de ambassadors of Change lichten kort het programma toe en de ‘why-how-what’ van deze bijeenkomst. Vanuit hun eigen behoefte aan een betere en meer integrale en multidisciplinaire samenwerking rondom de grote maatschappelijke opgaven hebben zij zich ingezet voor deze bijeenkomst. Vanavond horen ze graag hoe de andere aanwezige jong bestuurders hier tegenaan kijken.

Daarna krijgt Harry van Huut van De Bouwagenda het woord. Eigenlijk zou Claudia Reiner namens De Bouwagenda aanwezig zijn, maar helaas moest zij afzeggen. Harry neemt voor haar waar. De Bouwagenda werkt aan 11 roadmaps en 6 overkoepelende thema’s. Het thema waar Claudia Reiner vanuit de Taskforce trekker van is, is Human Capital. De bouwsector heeft op de korte termijn een kwantitatieve opgave, maar op de lange termijn ook een kwalitatieve opgave. Vanuit De Bouwagenda wordt het initiatief voor deze bijeenkomst van harte toegejuicht. Het is belangrijk dat de bouwsector een aantrekkelijke sector wordt voor young professionals.

Aansluitend richt Harald Versteeg van De Bouwcampus kort het woord tot de jongeren. De Bouwcampus brengt mensen en organisaties bij elkaar rondom concrete maatschappelijke vraagstukken, om gezamenlijk pre-concurrentieel nieuwe oplossingen te bedenken. Harald nodigt de jongeren van harte uit om zich ook aan te sluiten bij opgaven waar op De Bouwcampus aan gewerkt wordt.

Na het plenaire deel gaan de jongeren in vier groepen uiteen om in vier sessies, onder het genot van een hapje en een drankje, met elkaar het gesprek aan te gaan over nut, noodzaak en vorm voor een breed jongerennetwerk.

Werksessies

In de groepen staan verdeeld over vier sessies vier vragen centraal:

  1. Waarom ben je hier en wanneer is deze middag/avond een succes voor jou?
  2. Waar word je gelukkig van in je werk en wat zijn de doelstellingen vanuit je bestuur?
  3. Wat is jouw visie in relatie tot de opgaven die we hebben vanuit de ‘bouwagenda'?
  4. Wat kun jij, samen met je netwerk, doen om het verschil te maken (in relatie tot vraag 1)? Wat zou een concrete vervolgstap kunnen zijn?

Er zit veel energie in de groepen en ook buiten de sessies om ontstaan er geanimeerde gesprekken. Bij de terugkoppeling blijken de groepen ook sterk op één lijn te zitten.

Er is zeker een behoefte aan meer samenwerking. De sterke verzuiling van de sector hoeft niet helemaal verbroken te worden, maar deze kan wel beperkt worden door onderling meer samen te werken. En dan vooral samenwerken om goede ideeën verder te brengen. Begin bij jezelf, bij je eigen idee en zoek daar de mensen bij.

Dan is het wel nodig om elkaar te kennen. Het netwerk dat hier is ontstaan moeten we daarvoor vasthouden, zowel als platform als met enige regelmaat fysiek in dit soort bijeenkomsten. Zo kunnen mensen of verenigingen zich organiseren rondom thema's.

Het leren van elkaar / elkaar leren kennen is vanavond gelukt. Het enthousiasme van deze bijeenkomst brengt iedereen mee terug naar hun besturen. Het is nu zoeken hoe de gezamenlijke krachten te bundelen en een concreter resultaat te bepalen. Er is brede behoefte aan een vervolg!

Oproep

Jong Bouwend Nederland, jong Techniek Nederland, de ambassadors of Change en jong NLingenieurs gaan door met een vervolg op deze bijeenkomst. Wie doet er mee? Mail naar info@debouwcampus.nl als je op de hoogte gehouden wilt worden.

YP01
YP02
YP03
YP04
YP05
YP06
YP07
YP08
YP09
YP10
YP11
YP13
YP14
YP15
YP16
YP17