• Start
  • Nieuws
  • Verkoop en herontwikkeling voormalig klooster gemeente Maastricht

Verkoop en herontwikkeling voormalig klooster gemeente Maastricht

Verkoop en herontwikkeling voormalig klooster gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht heeft met succes het voormalige klooster aan de Capucijnenstraat verkocht middels een tender. In augustus 2015 kondigde de gemeente met dit bericht aan voornemens te zijn dit historische object in de binnenstad van Maastricht te verkopen middels een openbare verkoop met voorselectie. Een voor de gemeente nieuwe manier om haar overtollige vastgoed te verkopen en tegelijk ook invloed te hebben op de toekomstige invulling. 

Geplaatst: 08 april 2016

Deel deze pagina

De verkoop is inmiddels gegund aan Mulleners Vastgoed. Zij dienden het beste herbestemmingsplan in combinatie met de koopprijs in. Brink Management / Advies begeleidde de verkoopprocedure namens de gemeente en adviseerde haar in de aanloop naar de procedure. Geen standaard verkoop door middel van een bord in de tuin, maar een verkoopprocedure op maat gemaakt om de doelen van de gemeente optimaal te kunnen realiseren.

Op zoek naar verfrissende ideeën

Als huidige eigenaar van de locatie was gemeente Maastricht op zoek naar potentiële kopers met verfrissende ideeën voor de invulling van het voormalige klooster. Het zogeheten City Centrum werd tot 2013 gehuurd door zorginstelling stichting Trajekt. Na opzegging van de huur concludeerde de gemeente dat een kostendekkende herontwikkeling en exploitatie niet mogelijk leek. Gezien de grootschaligheid en de benodigde investeringen voor achterstallig onderhoud en brandveiligheid besloot de gemeente om het pand af te stoten.

Middels een openbare aankondiging werd marktpartijen de gelegenheid geboden om zich tot eind september 2015 als geïnteresseerde aan te melden voor deelname aan de verkoopprocedure. Daarbij werden eisen gesteld aan de financiële mogelijkheden en kennis en kunde van deelnemende partijen én konden partijen zich onderscheiden door hun visie te geven op de toekomstige invulling van deze historische locatie.

Op basis van de procedure werden vier partijen geselecteerd voor de gunningsfase. Zij moesten vervolgens eind november een concrete bieding (koopprijs) overleggen mét een bijbehorend herontwikkelingsplan voor de toekomstige invulling van de Capucijnenstraat. Dit leidde tot uiteenlopende ideeën, die onder meer beoordeeld werden op de borging van een financieel duurzame exploitatie, de omgang met de historische waarde (deels Rijks- en gemeentelijk monument) en de meerwaarde van de plannen voor de buurt en de stad.

Meerwaarde voor de stad 

Gemeente Maastricht besloot onlangs de verkoop van het monumentale pand te gunnen aan Mulleners Vastgoed. Deze partij zal het voormalige klooster op korte termijn herontwikkelen tot een binnenstedelijk zorg- en werkgemeenschap genaamd ‘Jardins Misericorde’. John Aarts, wethouder Vastgoed van gemeente Maastricht: “We zijn zeer tevreden. De verkoopmethode heeft veel kwalitatief goede inschrijvingen opgeleverd, de winnende bieding is marktconform en heeft gezorgd voor een invulling die van meerwaarde kan zijn voor de stad.”