• Start
  • Nieuws
  • VERKENNINGSGESPREK – CONTRACTEREN OP AMBITIE

VERKENNINGSGESPREK – CONTRACTEREN OP AMBITIE

VERKENNINGSGESPREK – CONTRACTEREN OP AMBITIE

Op 23 april organiseerde De Bouwcampus samen met NG Infra en vraaginbrenger Marc Unger (AT Osbourne) een verkenningsgesprek over het onderwerp ‘contracteren op ambitie’. 

Marc Unger stelt een nieuwe visie op aanbesteden en contracteren voor, zijn argument hiervoor: door de huidige wetten op de ruimtelijke ordening, aanbestedingswetgeving en door te veel geloof in de individuele kracht van de markt zonder regie is de bouwtraditie in Nederland verloren gegaan. Hierdoor is op landelijk niveau de kenmerkende en versterkende vloeiende beweging uit de ontwikkelingscirkel van bedenken, ontwerpen, realiseren en evalueren gehaald. 

Geplaatst: 08 mei 2018

Deel deze pagina

Een combinatie van factoren speelt hierbij een rol:

  • Een te rigide of te veilige interpretatie van aanbestedingsregels, met als doel juist gedoe te voorkomen.
  • Het gebrek aan goede implementatie rondom nieuwe beleid (van aanbesteden)
  • Het ontbreken van een wervend groter belang, een ”pull” om af te wijken van de standaard.

Als oplossing stelt Marc het contracteren op ambitie voor: een passend en goed geïnstrueerd team zoekt met behulp van een formele aanbesteding, de meest geschikte partners uit, hetgeen leidt tot een contract dat zich over meerdere jaren omspant. En vervolgens wordt, samen met die partners die gecontracteerde ambitie stap voor stap bereikt. Deze partners zullen mogelijk hun bestaande businessmodel moeten aanpassen -of zelfs opeten- om tot de ambities te komen. Het bijpassende contract-, pricing en incentivemodel voorziet er in dat dit niet belemmerend, maar zelfs versterkend werkt. De betreffende contractpartijen hebben immers de keuze: meeveranderen of achterblijven. Voor de achterblijvers zijn er exits en sluit een open boekhouding wantrouwen over de kosten en baten uit.

Tijdens het Verkenningsgesprek zijn twee voorbeelden gedeeld waarin contracteren op ambitie in de praktijk is gebracht binnen Schiphol. 

Lees hier het volledige verslag.